1. Ділова англійська мова

 2. Англійська мова за професійним спрямуванням

 3. Іноземна мова

 4. Конституційне право зарубіжних країн

 5. Порівняльний аналіз сучасних правових систем

 6. Документознавство та процесуальні документи

 7. Загальна та судова риторика

 8. Латинська мова для юристів

 9. Іспанська мова

 10. Українська мова за професійним спрямуванням

 11. Документаційне забезпечення управління

 12. Корпоративна культура та поведінкові компетенції в управлінні проектами

 13. Теорія держави і права Мета вивчення: оволодіння понятійним апаратом теорії держави і права; вивчення системи загальнотеоретичних понять теорії держави і права, що…

 14. Проблеми теорії держави і права Мета вивчення: систематизація та поглиблення знань про основні закономірності розвитку і функціонування держави, права, окремих державно-правових…

 15. Конституційне право України Мета вивчення: оволодіння понятійним апаратом конституційного права України та фундаментальними знаннями про конституційний устрій Української…

 16. Основи правознавства Мета вивчення: формування у студентів неюридичних спеціальностей загального уявлення про державу, право, правову систему України в цілому та основні…

 17. Юридична деонтологія Мета вивчення: розкриття соціально-нормативного змісту професійної діяльності юриста, її принципів, особливостей та ролі в житті суспільства і…

 18. Філософія права Мета вивчення: інтегрування здобутих знань у сфері юриспруденції, аналіз та осмислення наукових поглядів, шкіл і напрямів з філософії права й теорії…

 19. Українська мова за професійним спрямуванням Мета навчальної дисципліни: формування комунікативної компетентності студентів; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних…

 20. Англійська мова за професійним спрямуванням Мета навчальної дисципліни: набуття навичок читання англій­ських економічних текстів з метою отримання інформації з теми на рівні повного або…

Наверх