У процесі навчання за спеціальністю «Психологія» формуються професійні компетенції практичного психолога, фахівця, який знає нові розробки в області психології, що володіє сучасними психокорекційними методиками, здатного на високому професійному рівні розуміти і вирішувати внутрішньоособистісні, сімейні проблеми людини, неможливість налагодити ефективні взаємини в колективі. Володіє знаннями і специфікою роботи практичного психолога в області морського бізнесу: роботи в порту, вимогами до психологічної стійкості співробітників морського і річкового транспорту.

Всі навчальні програми, за якими готують студентів, відповідають сучасним українським і міжнародним стандартам вищої освіти. Навчання орієнтоване на поглиблене освоєння академічних знань і розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці.

Практичні заняття, підготовка і написання курсових робіт відбувається на базі моделювання конкретних проблем і ситуацій, які зустрічаються в роботі практичного психолога в областях морського і річкового транспорту, сфери освіти, психологічного супроводу в медичних установах.

Основні дисципліни, що вивчають студенти спеціальності «Психологія»

Посилити професіоналізм в області морського бізнесу дозволять спеціальні професійно-орієнтовані дисципліни (дисципліни спеціалізації):

  • Кадрова та профорієнтаційна робота на морському транспорті
  • Психологія праці та інженерна психологія
  • Комунікативна психологія та конфліктологія
  • Кризова психологія та консультування
  • Психологія бізнесу, PR та реклами
  • Реабілітаційна психологія
  • Чинник успішного працевлаштування

Випускники за спеціальністю «Психологія» можуть працювати:

практичними психологами на підприємствах морської галузі, в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, медичних установах, закладах та організаціях приватного і державного фінансування, психологами-консультантами в правоохоронних органах, займати інші посади, що передбачають надання психологічних консультацій і допомоги населенню.

Навчально-науковий морський гуманітарний інститут за спеціальністю «Психологія» готує:

Бакалаврів (освітня програма "Практична психологія морегосподарської галузі") 


Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 4 місяца.

Вступ на бакалаврат «Психологія» на базі дипломів «Бакалавр» та «Магістр» за всіма спеціальностіми:

Програма вступного іспиту з Психології

Наверх