Під час навчання у студентів формуються професійні компетенції інженерів-будівельників та інженерів-гідротехніків, які здійснюють проектування, будівництво та технічну експлуатацію морських портів, водних шляхів, гідротехнічних та берегових споруд. 

У процесі навчання студенти оволодівають знаннями і навичками проектно-пошукової, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності. 

Випускники факультету отримують затребувану спеціальність з правом виконання загальнобудівельних робіт, що відкриває перед ними найширші перспективи у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні.

Підготовка фахівців-гідротехніків здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання.

Під час навчання на факультеті студенти проходять навчальні геодезичну, геологічну, гідрологічну і виробничі практики. Факультет має широкий спектр обладнання та приладів для проведення практик на ділянках узбережжя Чорного моря і в його акваторії.

Основні дисципліни, що вивчають студенти:

 • Опір матеріалів
 • Будівельне матеріалознавство
 • Гідравліка та технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна геологія  і гідрогеологія
 • Механіка грунтів, основи і фундаменти
 • Будівельна механіка
 • Архітектура будівель і споруд
 • Технологія та організація будівництва
 • Будівельні конструкції
 • Морські та річкові порти
 • Позапортові і шельфові споруди
 • Гідротехнічні споруди
 • Інженерні вишукування
 • Морські канали
 • Технічна експлуатація портових споруд
 • Реконструкція портових споруд
 • Екологія портів і акваторій
 • Наукові дослідження та експерімент тощо.

Випускники з цієї спеціальності можуть працювати:

У морських і річкових портах, на суднобудівних і судноремонтних підприємствах, перевантажувальних комплексах і терміналах, в управліннях водними шляхами, в будівельних компаніях, у проектних і науково-дослідних організаціях, у навчальних закладах тощо.

Факультет воднотранспортних та шельфових споруд готує:

Бакалаврів 
Термін підготовки: денна форма навчання – 4 роки; заочна – 5 років.

Магістрів
Термін підготовки: денна та заочна форми навчання – 1 рік 4 місяці.

 

Наверх