Надає дослідницько-навчальні стипендії імені Непораних (Neporany Doctoral Fellowship) аспірантам для проведення навчання / досліджень в галузі політології, економіки та споріднених наук (громадські, політичні, економічні науки, всесвітня історія). Перевага надається аспірантам, які знаходяться на завершальній стадії написання дисертаційних робіт, а також студентам канадських університетів та громадянам / резидентам Канади.

http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm

Наверх