Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

на денну форму навчання

 • прийом документів з 12 липня до 24 липня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 25 липня до 31 липня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 02 серпня;
 • зарахування до складу студентів за державним замовленням - не пізніше 07 серпня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - 14 серпня.

на заочну форму навчання

 • прийом документів з 27 липня до 21 серпня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 22 серпня до 25 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 29 серпня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 15 вересня.

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • 4 фотокартки разміром 3 х 4 см;
 • дві копії паспорта;
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за згодою абітурієнта).

Одеський національний морський університет здійснює набір абітурієнтів для здобуття освітнього рівня БАКАЛАВР на базі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ:

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Факультет: «Воднотранспортних і шельфових споруд»

5.06010101 будівництво та експлуатація будівель і споруд
5.06010102 монтаж промислового обладнання
5.06010103 будівництво гідротехнічних споруд
5.06010104 будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення
5.06010105 обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд
5.06010106 виготовлення металевих конструкцій
5.06010107 виготовлення будівельних деталей і конструкцій
5.06010108 будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
5.06010119 будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів
5.06010110 будівництво мостів та інших штучних споруд
5.06010111 будівництво тунелів та метрополітенів
5.06010112 будівництво теплових і атомних електростанцій
5.06010113 монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання
5.06010114 монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції
5.06010115 обробки будівель і споруд та будівельний дизайн
5.06010100 Виготовлення металевих конструкцій
5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр
5.06010301 Обслуговування обладнання систем водопостачання та водовідведення
5.06010302 Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
5.08010102 Землевпорядкування
5.08010103 Картографічні роботи
5.05030104 Шахтне і підземне будівництво
5.05030105 Маркшейдерська справа

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133  «Галузеве машинобудування»
Факультет: «Портового інжинірингу»

5.05050308 виробництво сільськогосподарських машин
5.05050309 виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання
5.05050310 важке машинобудування
5.05050311 хімічне і нафтове машинобудування
5.05050312 виробництво рейкового транспорту
5.05050302 технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
5.05050212 обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
5.05050214 експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
5.05050215 обслуговування та ремонт геологорозвідувального обладнання
5.05050216 експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання
5.05050306 виробництво двигунів
5.05050206 обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
5.05050207 обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
5.05050208 експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
5.05050209 обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі та громадського харчування
5.05050210 обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості
5.05050211 обслуговування машин і технологічних ліній пакування
5.05050201 технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування
5.05050202 обслуговування верстатів із програмним управлінням і робототехнічних комплексів
5.05050203 обслуговування засобів гідромеханізації
5.05050205 обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
5.05050213 експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
5.05050303 виробництво верстатів із програмним управлінням і роботів
5.05050304 виробництво абразивного та алмазного інструменту
5.05050305 виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації
5.05050307 виробництво автомобілів і тракторів
5.05050204 експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання
5.05050301 інструментальне виробництво
5.05050401 Зварювальне виробництво
5.05050404 Обслуговування та ремонт обладнання зварювального виробництва
5.05050402 Газо-електротермічне нанесення покриття
5.05050403 Контроль якості металів і зварних з'єднань
5.05060402 Конструювання і виробництво турбінних установок
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
5.10010202 Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і устаткування
5.10010203 Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Суднобудування

Спеціальність: 135 «Суднобудування» 
Факультет: «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

5.05120101 суднокорпусобудування
5.05120102 обслуговування суднового устаткування
5.05120103 монтаж і проектування суднових машин і механізмів
5.05120104 монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Річковий та морський транспорт

Спеціальність: 271  «Річковий та морський   транспорт»
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

5.07010401 судноводіння на морських шляхах
5.07010402 судноводіння на внутрішніх водних шляхах
5.07010403 експлуатація суднових енергетичних установок
5.07010404 судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах
5.07010405 судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден
5.07010406 експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація судів
5.07010407 експлуатація електрообладнання та автоматики суден
5.07010303 Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправки пально-мастильними матеріалами
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
5.05060402 Конструювання і виробництво турбінних установок
5.05060401 Конструювання та експлуатація парогенераторного обладнання
5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

Вступ на «Експлуатація суднових енергетичних установок»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Вступ на «Судноводіння»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

5.05070201 виробництво електричних машин і апаратів
5.05070203 виробництво автоматизованих електротермічних систем
5.05070202 монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
5.05070204 експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту
5.05070205 обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
5.05070101 Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем
5.05070102 Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі
5.05070103 Електропостачання
5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
5.05070105 Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
5.05070106 Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного управління електричними системами
5.05070107 Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем
5.05070108 Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
5.05070109 Забезпечення світлотехніки видовищних заходів
5.07010504 Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки
5.05080202 Виготовлення електронних та електричних засобів автоматизації

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Транспортні технології

Спеціальність: 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)»
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

5.07010101 організація і регулювання дорожнього руху
5.07010102 організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
5.07010103 організація перевезень і управління на залізничному транспорті
5.07010104 організація авіаційних перевезень
5.07010105 організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 «Комп'ютерні науки» 
Факультет: «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

5.05010101 обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010102 обслуговування систем баз даних і знань
5.05010201 обслуговування комп'ютерних систем і мереж
5.05010301 розробка програмного забезпечення
5.05020101 Обслуговування систем управління і автоматики
5.05020102 Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем
5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
5.05020202 Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
5.05020203 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
5.05020204 Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті
5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
5.04030101 Прикладна математика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Право

Економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Менеджмент

Психологія

Туризм (морський та річковий)

Наверх