Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Право" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Філософія права
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Цивільний захист
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правові системи світу
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи правових досліджень в морегосподарському комплексі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Охорона праці в галузі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Цивільне право країн ЄС
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Транспортні операції
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Міжнародне морське право та морське право країн ЄС
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Приватне право внутрішнього судноплавства країн ЄС
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Ділова іноземна мова та мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Морські порти як логістичні центри
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання портової діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Морське страхування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання морської логістики
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання експедиторської, агентської та сюрвейєрської діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Особливості кваліфікації правопорушень на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Правове регулювання митної діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Наверх