Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Психологія" 
рівень - бакалавр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Історія України
+
+
немає потреби
+
+
+
Українська мова (за проф. спрямуванням)
+
+
немає потреби
+
+
+
Історія української культури
+
+
немає потреби
+
+
+
Філософія
+
+
немає потреби
+
+
+
Іноземна мова
+
+
немає потреби
+
+
+
Політогогія
+
+
немає потреби
+
+
+
Правознавство
+
+
немає потреби
+
+
+
Безпека життєдіяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи інформатики та інформаційних технологій
+
+
+
+
+
+
Математична статистика
+
+
+
+
+
+
Вікова фізіологія і валеологія
+
+
+
+
+
+
Математичні методи в психології
+
+
+
+
+
+
Основи охорони праці
+
+
немає потреби
+
+
+
Психофізіологія
+
+
+
+
+
+
Екологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Педагогіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи логістики
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи менежменту та маркетингу
+
+
немає потреби
+
+
+
Іноземна мова (поглиблене вивчення / друга мова)
+
+
немає потреби
+
+
+
Риторика
+
+
немає потреби
+
+
+
Загальна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Експеріментальна психологія
+
+
+
+
+
+
Диференціальна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Педагогічна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціальна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Вікова психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи кліничної психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи патопсихології
+
+
немає потреби
+
+
+
Психодіагностика
+
+
+
+
+
+
Історія психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Політична психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Юридична психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи психокорекції
+
+
+
+
+
+
Методичні та теоретичні проблеми психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи психологічного консультування
+
+
+
+
+
+
Порівняльна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Сучасні теорії глибинної психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Методика викладання психології
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологіч. служба в системі освіти
+
+
немає потреби
+
+
+
Арт-терапія
+
+
+
+
+
+
Основи дефектології
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія управління
+
+
немає потреби
+
+
+
Практикум з групової психокорекції
+
+
+
+
+
+
Демографія
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи кадрової та профорієнтаційної роботи на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія праці та інженерна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Комунікативна психологія та конфліктологія морегосподарчої галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Кризова психологія та консультування працівників морського транспорту
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія бізнесу PR та реклами
+
+
немає потреби
+
+
+
Реабілітаційна психологія працівників морського транспорту
+
+
немає потреби
+
+
+
Чиники успішного працевлаштування в морегосподарській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія сексуальності
+
+
немає потреби
+
+
+
Сімейна психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія особистості та особистісного розвитку
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи сексології та патосексології
+
+
немає потреби
+
+
+
Тактика поведінки медпрацівників
+
+
немає потреби
+
+
+
Психосоматика та соматопсихіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Психометрія
+
+
немає потреби
+
+
+
Дитяча та підліткова психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціальна педагогіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія релігійної толерантності на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія субординації на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Культура спілкування на морському транспорті (корпоративна культура)
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Наверх