Викладацький склад кафедри економіки і фінансів володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками. Для вдосконалювання навчально-методичного забезпечення дисциплін викладачами кафедри за останні роки були підготовлені такі навчальні та навчально-методичні посібники:

Підручники

1. Экономика морского транспорта: учебник / [Жихарева В.В., Котлубай А.М., Кибик О.Н. и др.]; под ред. В.В. Жихаревой. – Харьков: «БУРУН КНИГА», 2012. – 480 с.

Навчальні посібники

1. Власенко О.С. Управління потенціалом підприємства: навч. посібник / О.С. Власенко. – Одеса: Астропринт, 2014. – 296 с.

2. Ярова Н.В. Основи економіки будівництва: навч. посібник / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 168 с.

3. Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства: навчальний посібник для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 267 с.

4. Дубовик Н.В. Экономическое обоснование хозяйственных решений. Привлечение инвестиционных ресурсов: учебн. пособие. – Одесса: ОНМУ, 2010. – 64 с.

5. Жихарєва В.В. Міжнародні фрахтові ринки: навч. посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 132 с.

6. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обгрунтування проектно-конструкторських робіт: навч. посібник / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 133 с.

7. Онешко С.В. Аналіз фінансової звітності (практикум): навч. посіб. / М.М. Марченко, Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, Н.В. Хотєєва, С.В. Онешко. – Одеса: Інтерпрінт, 2017. – 141 с.

8. Онешко С.В. Контролінг: навч. посібник / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 196 с.

9. Тростянецька Е.В. Планування і контроль на підприємстві: навч. посібник / Е.В. Тростянецька. - Одеса: ОНМУ, 2017. – 100 с.

10. Хотєєва Н.В. Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. / Л.В. Ширяєва, С.В. Онешко, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 541 с.

11. Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транспорту. Навч. посібник / Л.П.Чиж, Л.В. Ширяєва. - Одеса: ОНМУ, 2015. - 158 с.

12. Ширяева Л.В. Экономическая безопасность бизнеса в трансформационной экономике: Учебн. пособие / Л.В. Ширяева, В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко. – Одесса: Бахва, 2015. – 188 с.

13. Ширяева Л.В. Экономическая безопасность и конкурентная разведка: Учебн. пособие (конспект лекций) / Л.В. Ширяева, В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Захарченко. – Одесса: Атлант, 2017. – 519 с.

14. Ширяєва Л.В. Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки: навч. посібник / Л.В. Ширяєва, В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, Н.В. Захарченко. – Одесса: Наука і техніка, 2016. Частина І. 2016 – 236 с.

15. Ширяєва Л.В. Техніко-економічний аналіз на підприємствах морського транс¬порту: Навчальний посібник / Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 157 с.

16. Экономика и организация морских круизов: учебн. пособие / [Жихарева В.В., Власенко О.С., Яровая Н.В.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 249 с.

17. Ярова Н.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посібник / Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2009. – 95 с.

Навчально-методичні посібники

1. Баришнікова В.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять студентів (денної форми навчання) з дисципліни "Соціальна відповідальність організацій" з напрямків підготовки 030504 «Економіка підприємства» та 030601 "Менеджмент". / В.В. Баришнікова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 11 с.

2. Баришнікова В.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (денної форми навчання) з дисципліни "Соціальна відповідальність організацій" з напрямків підготовки 030504 «Економіка підприємства» та 030601 "Менеджмент". / В.В. Баришнікова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 14 с.

3. Воркунова О.В. Економіка будівництва. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 19 с.

4. Воркунова О.В. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 40 с.

5. Воркунова О.В. Економічна безпека підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 30 с.

6. Дубовик Н. В. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліні «Економічне обґрунтування господарських рішень» - Одеса: ОНМУ, 2009. - 39 с.

7. Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 54 с.

8. Дубовик Н.В. Економіка і фінанси підприємства. Програма, методичні вказівки та практичні завдання для студентів-заочників спеціальності «Менеджмент» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 41 с.

9. Дубовик Н.В. Конспект лекций «Экономическое обоснование хозяйственных решений» для специальности 7.050100 «Экономика предприятия» - Одеса: ОНМУ, 2009. – 107 с.

10. Дубовик Н.В. Основи економіки морського транспорту. Методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів-заочників напряму підготовки . 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 27 с.

11. Дубовик Н.В. Формування програми випуску продукції та обґрунтування доцільності інвестицій. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи студентів спеціальності «Менеджмент» / Н.В. Дубовик. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 24 с.

12. Жихарєва В.В. Економіка і організація діяльності судноплавних компаній // Методичні вказівки щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 39 с.

13. Жихарєва В.В. Техніко-економічне обгрунтування проектно-конструкторських робіт // Методичні вказівки щодо проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів / В.В. Жихарєва. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 35 с.

14. Онешко С.В. Аудит: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2014. – 10 с.

15. Онешко С.В. Аудит: Тексти лекцій для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. Одеса: ОНМУ, 2015. – 80 с.

16. Онешко С.В. Фінанси підприємств: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 35 с.

17. Онешко С.В. Фінанси підприємств: Тексти лекцій для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / С.В. Онешко. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 80 с.

18. Тростянецька Е.В. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для студентів четвертого курсу напряму підготовки «Економіка підприємства» / Е.В. Тростянецька. - Одеса: ОНМУ, 2017. – 12 с.

19. Тростянецька Е.В. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Культура ділових відносин та психологія бізнесу» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства» / Е.В. Тростянецька. - Одеса: ОНМУ, 2016. – 12 с.

20. Хотєєва Н.В. Техніко-економічний аналіз: Методичні вказівки та завдання для розрахунково-графічного завдання студентів напрямку «Менеджмент» / Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. - Одеса: ОНМУ, 2016. - 18 с.

21. Хотєєва Н.В. Фінанси, грошовий обіг та кредит: навч.-метод. посібник / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 61 с.

22. Чиж Л.П. Біржова справа: Методичні вказівки до практичних занять студентів напрямку «Економіка підприємства» / Л.П.Чиж, Н.В. Хотєєва. -Одеса: ОНМУ, 2015. - 31 с.

23. Чиж Л.П. Економічна діагностика: Методичні вказівки і практичні завдання для студентів ЦПО та ПК спеціальності « Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2013. - 34 с.

24. Чиж Л.П. Економічна діагностика: Методичні вказівки і практичні завдання для студентів – заочників спеціальності « Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2013. - 22 с.

25. Чиж Л.П. Економічний аналіз: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів напрямку «Економіка підприємства» /Л.П.Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2013. - 20 с.

26. Чиж Л.П. Економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання до практичних занять студентів напрямку «Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ. 2015. - 40 с.

27. Чиж Л.П. Техніко-економічний аналіз: Методичні вказівки і завдання до практичних занять студентів напрямку «Економіка підприємства» / Л.П. Чиж. - Одеса: ОНМУ, 2016. - 49 с.

28. Ширяєва Л.В. Економічний аналіз: вихідні дані для написання курсової роботи: Методичні вказівки / Л.В. Ширяєва, Л.П. Чиж, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 32 с.

29. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для практичних і семінарських занять «Гроші та кредит» (Спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства») / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 45 с.

30. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для практичних та семінарських занять (МО) «Фінанси, гроші та кредит» / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 30 с.

31. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для самостійних занять (МО) «Фінанси, гроші та кредит» / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 24 с.

32. Ширяєва Л.В. Методичні вказівки для семінарських та практичних занять студентів денної форми навчання «Фінанси, гроші та кредит» / Л.В. Ширяєва, Н.В. Хотєєва. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 37 с.

33. Ярова Н.В. Економіка і організація діяльності підприємств морського транспорту. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять і організації самостійної роботи студентів спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності» / Н.В. Ярова. – Одеса: ОНМУ, 2012. – 30 с.

34. Ярова Н.В. Економіка і організація портового господарства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять та організації самостійної роботи студентів / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2017. – 50 с.

35. Ярова Н.В. Економіка підприємства. Методичні вказівки по щодо розробки курсового проекту «Обґрунтування програми випуску продукції» для студентів спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 35 с.

36. Ярова Н.В. Економіка підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських і практичних занять та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2013. – 30 с.

37. Ярова Н.В. Основи економіки підприємства. Методичні вказівки щодо проведення семінарських та практичних занять та організації самостійної роботи студентів спеціальності 6.051201 «Кораблі та океанотехніка» / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова. – Одеса: ОНМУ, 2015. – 20 с.

На кафедрі організуються відкриті лекції, зустрічі з працівниками підприємств морського транспорту, на яких студенти можуть «з перших рук» довідатися про реалії роботи підприємств і визначитися зі своїми інтересами після закінчення університету. Також проводяться зустрічі з фахівцями в окремих галузях знань, бізнесменами.

Щорічно кафедрою проводиться І-ї етап Олімпіади з економіки підприємства. Переможці І-го етапу беруть участь в ІІ-му етапі, що проводиться в одному з ВНЗ України. Студенти представляють університет у Києві, Луцькі, Полтаві та інших містах України.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економіки підприємства, регулярно одержують дипломи І і ІІ ступеня.

У науково-дослідній роботі кафедри економіки і фінансів бере участь науково-педагогічний склад кафедри, а також аспіранти та студенти старших курсів.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за фахом 051 «Економіка» по освітній програмі «Економіка водного транспорту».

Завідувач кафедри проф. В.В. Жихарєва є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

Викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації кадрів як опоненти і рецензенти при захисті кандидатських і докторських дисертацій по економічним спеціальностям.

Завідувач кафедри проф. В.В. Жихарєва є членом редакційної колегії збірника наукових праць ОНМУ «Розвиток транспорту».

  Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках тем:
 • «Методологічні засади формування тарифів і зборів у портовому господарстві», номер держ. реєстрації теми 0117U000619. Об’єктом дослідження є процес формування тарифів і зборів у портовому господарстві.

  Предметом дослідження є методологічні засади формування тарифів і зборів у портовому господарстві.

  Метою дослідження є розробка методологічних засад формування тарифів і зборів у портовому господарстві для підвищення ефективності управління в портовій галузі.

  Виконавці:

  викладачі: проф. Жихарєва В.В., проф. Ширяєва Л.В., доц. Ярова Н.В., доц. Онешко С.В., доц. Хотеева Н.В.;

  аспіранти: Рябоволенко Н.В., Круць О.Ю., Юнусова Е.Ф., Альваджі Ю.В., Ліщенко В.С.

  студенти: Степанова Н.С., Бакриєв М.О, Гречка І.С., Ковальчук А.О., Орешкова В.М.

 • «Удосконалення теоретичних засад економічного обґрунтування розвитку підприємств морського транспорту», номер держ. реєстрації теми 0117U000400.

  Об’єктом дослідження є функціонування та розвиток підприємств морського транспорту України.

  Предметом дослідження є теоретичні засади економічного обґрунтування розвитку підприємств морського транспорту.

  Метою дослідження є розробка теоретичних засад економічного обґрунтування розвитку підприємств морського транспорту України в сучасних умовах господарювання.

  Виконавці:

  викладачі: проф. Жихарєва В.В., доц. Дубовик Н.В., доц. Тростянецька Е.В., доц. Ярова Н.В., доц. Власенко О.С., доц. Воркунова О.В., доц. Вєрсанова Г.А., доц. Коневцева Н.О., доц. Баришнікова В.В., ст. викл. Дорошенко А.А.

  аспіранти: Рябоволенко Н.В., Круць О.Ю., Юнусова Е.Ф., Альваджі Ю.В., Ліщенко В.С.

  студенти: Степанова Н.С., Бакриєв М.О, Гречка І.С., Ковальчук А.О., Орешкова В.М.

Кафедра співпрацює з низкою наукових і науково-дослідних установ, таких як Національний інститут стратегічних досліджень, Державний проектно-дослідницький і науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект», Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України й ін., та також низкою вітчизняних і закордонних ВНЗ.

  Науково-викладацький склад кафедри публікує монографії, наукові статті в професійних збірниках наукових праць, а також статті в аналітичних виданнях:
 • «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»;
 • «Економічні інновації»;
 • «Вісник Одеського національного університету»;
 • «Вісник економіки транспорту і промисловості»;
 • «Економічний аналіз»;
 • «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва»;
 • «Актуальні проблеми економіки»;
 • «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету;
 • «Економіка і суспільство»;
 • «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту»;
 • «Транспорт»;
 • «Порты Украины»;
 • «Столичний експрес» та ін.
  За останні роки були надруковані актуальні наукові роботи співробітників кафедри:
  Монографії
 • Барышникова В.В. Диверсификация услуг морских портов Украины на мировом транзитном пространстве: монография под ред. Макогона Ю.В. / Макогон Ю.В., Лысый А.Ф., Барышникова В.В., Макаренко М.В., Грузан А.В. – Донецк: ДонНУ, 2015. – 394 с. Барышникова В.В. Механизмы организации Черноморского экономического сообщества в стимулировании развития портов Украины: монография // Макогон Ю.В., Лысый А.Ф., Гаркуша Г.Г., Грузан А.В. Барышникова В.В. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 297 с.
 • Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний: монография / В.В. Жихарєва. – Одеса: ИПРЭЭД НАН Украины, 2010. – 480 с.
 • Онешко С.В. Економічний інструментарій управління витратами стивідорної компанії: монографія / С.В. Онешко. – Одеса: Інтерпрінт, 2017. – 206 с.
 • Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегоподарського комплексу України: монографія / [авт. кол.: Жихарєва В.В., Дубовик Н.В., Наврозова Ю.О. та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 239 с.
 • Фінансові аспекти діагностики економічної безпеки підприємств портової галузі: монографія / Л.В. Ширяєва, Л.П.Чиж, С.В. Онешко та ін. – Одеса: ІНТЕРПРІНТ, 2015. – 245 с.
 • Статті
 • Баришнікова В.В Теоретичні аспекти розвитку «Short Sea Shipping» в Україні // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Зб. наук. праць. – Одеса, ОНМУ, 2014. – № 4. – С. 23-33.
 • Баришнікова В.В. Стратегічні пріоритети стійкого розвитку судноплавства в Україні / В.В. Баришнікова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/10 (61), ч.2. – С. 113-116.
 • Барышникова В.В. Масшабируемость социотехнических проектов / Чимшир В.И., Барышникова В.В., Тесленко П.А., Фесенко Т.Г. // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць. – 2016. – №1(57). – С. 15-21.
 • Власенко О.С. Методичні засади підбору плавскладу для судноплавних компаній / О.С. Власенко, Ю.В. Царан // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. №3 (56). – Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 36-53.
 • Власенко О.С. Мотивація персоналу в умовах кризи [електронний ресурс] / О.С. Власенко, Ю.В. Чарикова // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання, 2017. – Вип. 17. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/.
 • Власенко О.С. Особенности восприятия морских круизов потенциальными потребителями / О.С. Власенко // Транспорт. – 2014. – № 9 (800). – С. 58-62.
 • Власенко О.С. Оцінка ефективності підбору плавскладу для судноплавних компаній / О.С. Власенко, Е.Ф. Юнусова // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Том 22. – Вип. №2 (55). – Одеса, 2017. – С. 134-137.
 • Власенко О.С. Трансформация системы морского образования в условиях глобализации / О.С. Власенко. Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу в умовах глобалізації: аналітична доповідь; Регіон. філія нац. ін-ту стратегічних досліджень у м. Одеса. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 125–131.
 • Воркунова О.В. Ранжирування стратегічних цілей як основоположний елемент розробки стратегії судноплавної компанії / О.В. Воркунова, Н.В. Рощіна, А.І. Мелай // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. - Одесса: ОНМУ, 2017. – Випуск 1 (58). - С. 90 – 103.
 • Воркунова О.В. Фактори формування ефективної системи економічної безпеки підприємств морської галузі // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпро (Дніпропетровськ): Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 13. – С. 47–53.
 • Воркунова О.В. Педагогічна складова інформатизації навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців / Н.В. Ярова, О.В. Воркунова, Т.О. Коробко // Розвиток методів управління та господарювання транспорті. Зб. наук. праць. – Вип. 2(47). – Одеса: ОНМУ, 2014. – С. 195 – 209.
 • Дубовик Н. В. Основні методичні аспекти формування системи збалансованих показників ЗСП ТЕК / Н. В. Дубовик // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. – Одеса: Феникс, 2016. – Вип. 26. – С. 41–45.
 • Дубовик Н. В. Реалізація процесного підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2016. - № 2(55). - С. 61-76.
 • Дубовик Н.В. Особливості формування системи показників ефективності розвитку підприємств морського транспортного комплексу / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2014. - № 46. - С. 84-97.
 • Жихарева В.В. Международная регистрация судов: перспективы для Украины / В.В. Жихарева // Порты Украины. – 2013. – № 2 (124). – С. 38-40.
 • Жихарева В.В. Методические основы оценки рисков в деятельности предприятий морского транспорта / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2015. – № 1(50). – С. 7-31.
 • Жихарева В.В. Перспективы развития туристической отрасли в Украине / В.В. Жихарева, О.С. Власенко // Столичный экспресс. – 2017. – № 2. – С. 75-81.
 • Жихарева В.В. Подходы к ценообразованию в круизном судоходстве / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2014. – № 1(46). – С. 68-83.
 • Жихарева В.В. Предпринимательские риски предприятий портовой деятельности / В.В. Жихарева, Д.В. Куликов // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2016. – № 4 (57). – С. 5-18.
 • Жихарєва В.В. Методологічні підходи до формування портових зборів у морських портах / В.В. Жихарева // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Х: УкрДУЗТ, 2016. – № 54. – С. 241-246.
 • Жихарєва В.В. Регулювання діяльності портових підприємств України / В.В. Жихарєва, В.П. Самойленко // Вісник Одеського національного університету: Науковий журнал. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – № 1 (54). – Т.22. – С. 42-46.
 • Жихарєва В.В. Система управління фінансовою безпекою виробничого підприємства / В.В. Жихарєва, А.М. Бундюк // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2017. – № 1 (58). – С. 104-113.
 • Жихарєва В.В. Формування стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності / В.В. Жихарєва, Т.М. Савельєва // Економіка і суспільство: Зб. наук. праць. – Мукачіво: МДУ, 2017. – № 9. – С. 423-427.
 • Коневцева Н.А. В.И. Сухоцкий – ученый, педагог, организатор науки» (к 110-летию со дня рождения) / Н.А. Коневцева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збірник наукових праць. – Одесса: ОНМУ. – 2013. – Вып. 2 (43). – С. 120-131.
 • Коневцева Н.А. Особенности учетно-аналитической работы в управлении предприятием в современных условиях / Н.А. Коневцева // Сборник науч. трудов SWorld. – Том 18. – Выпуск 1 (38), 2015. – С. 14-22.
 • Корецька О.В. Антикризове фінансове управління підприємствами морського транспорту / О.В. Корецька // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 36. наук. праць. – Вип. 1(42). – Одеса: ОНМУ, 2013. - С. 141-157.
 • Корецька О.В. Методичні підходи до визначення фінансової безпеки підприємств портової діяльності / О.В.Корецька // Регіональна економіка та управління, 2015. – №3(06). - С.87-90.
 • Корецька О.В. Особливості процесу управління бізнес-процесами підприємств портової діяльності / О.В.Корецька // Науковий вісник УжНУ. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2017. – №14. – С.155-158.
 • Корецька О.В. Сучасні підходи до моделювання економічної безпеки підприємства / О.В. Корецька // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Зб. наук. праць. – Вип. 2(47). – Одеса: ОНМУ, 2014. - С.160-175.
 • Корецька О.В. Сучасні підходи до оцінки стійкості економічної безпеки підприємств портової діяльності / О.В.Корецька // Вісник ОНУ. – Серія «Економіка», 2015. – Т. 20. – Вип. 1. – С. 115-118.
 • Корецька О.В. Фінансова безпека як складова економічної безпеки / О.В. Корецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 14. - Ч.2/2015. – С.93-95.
 • Онешко С.В. Актуальность управления затратами портового оператора в условиях реформирования портовой отрасли Украины / С.В. Онешко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – № 4 (45). – С. 35-44.
 • Онешко С.В. Методи управління витратами портового оператора / С.В. Онешко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. 3 (48). – С. 27-38.
 • Онешко С.В. Напрямки вдосконалення методики аналізу витрат морського торговельного порту / С.В. Онешко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – Т. 12. – № 3. – С. 284-287.
 • Онешко С.В. Операційний аналіз як інструмент управління витратами портового оператора / С.В. Онешко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2 (164). – С. 442-449.
 • Онешко С.В. Оптимізація вибору постачальника аутсорсингових послуг портовим оператором / С.В. Онешко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. праць. – Х., 2015. – Т.1. – № 1(8). – С. 81-87.
 • Онешко С.В. Удосконалення управління витратами портового оператора шляхом використання аутсорсингу / С.В. Онешко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – Вип. 50. – С. 32-48.
 • Онешко С.В. Управління витратами портового оператора на базі релевантної інформації / С.В. Онешко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. –Тернопіль, 2014. – Т. 16. – №2. – С. 148-156.
 • Тростянецька Е.В. Вплив організаційної культури на стратегічний розвиток підприємства / Е.В. Тростянецька // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2014. – № 47. – С. 152–160.
 • Тростянецька Е.В. Глобалізація економіки та розвиток іноземного інвестування в Україні / Е.В. Тростянецька // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 36. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 40 – 42.
 • Тростянецька Е.В. Методичні засади оцінки персоналу на підприємстві / Е.В. Тростянецька // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 4. – Том 6. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016 – С. 37 – 41.
 • Тростянецька Е.В. Перспективи та проблеми розвитку прибережних перевезень у Дунайському регіоні / Е.В.Тростянецька, А.В. Урсуленко// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Випуск 59. – Одеса: ОНМУ, 2017. – С.65 - 74.
 • Тростянецька Е.В. Розвиток маркетингу послуг в туристичній галузі Одеського регіону/ Е.В. Тростянецька // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 37. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 100 - 103.
 • Тростянецька Е.В. Розвиток маркетингу послуг в туристичній галузі Одеського регіону/ Е.В. Тростянецька // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 37. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 100 - 103.
 • Тростянецька Е.В. Удосконалення кадрового планування на підприємстві / Е.В. Тростянецька // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Вип. 54. – Одеса: ОНМУ, 2016. – С.131-143.
 • Тростянецька Е.В. Удосконалення мотивації праці в системі управління підприємством / Е.В.Тростянецька, Г.Ю. Гупалюк // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Вип. 57. – Одеса: ОНМУ, 2016. – С.73 - 83.
 • Тростянецька Е.В. Формування антикризового управління в морських портах України / Е.В. Тростянецька // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2013. – № 43. – С. 54–63.
 • Хотєєва Н.В. Фактори формування ефективної системи економічної безпеки підприємств морської галузі / Н.В. Хотеева, О.В. Воркунова, Маковейчук К.В., К.С.Павільіаніті-Карпова // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна «Проблеми економіки транспорту», 2017. - № 13. – С.47-53.
 • Хотєєва Н.В. Формирование финансовой безопасности стивидорной компании /Н.В. Хотєєва, М.Фотко // Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті». - Випуск 3 (48).- Одеса: ОНМУ, 2014. – С.93-105.
 • Чиж Л.П. Аналіз врахування фінансових витрат в процесі фінансового планування транспортних підприємств // Ширяєва Л.В., Хотєєва Н.В., Чиж Л.П., Бондаренко В.О. // Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва» - № 3 / 4 (35). - 2017. - С. 19-23.
 • Ширяева Л.В. Оптимизация взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства в портовой деятельности / Л.В. Ширяева, О.К. Афанасьева // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. / Збірник наукових праць Харківського націон. автом. дорож. університету. – № 3 (10), том 2. – 2015. – Х.: ХНАДУ, 2015 – С. 107-112.
 • Ширяева Л.В. Принципы оценки эффективности государственно-частных проектов в морских портах / Л.В. Ширяева, О.К. Афанасьева // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – № 5(194). – Ч. 1. – С. 155-160.
 • Ширяєва Л.В. Аналіз можливостей використання залізничних поромів СК «УКРФЕРРІ» для перевезення контейнерів / Л.В. Ширяєва, М.В. Шагіна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Випуск 1(58). – Одеса, 2017. – ОНМУ. – С. 75-89
 • Ширяєва Л.В. Взаємодія функцій маркетингу та логістики в діяльності підприємств портової сфери / Л.В. Ширяєва, С.В. Онешко, І.А. Козеренко // Основні результати наукової діяльності південного наукового центру: зб. наук. праць до 25 річчя ТАУ. – Одесса, 2017. – С. 167-180.
 • Ширяєва Л.В. Державне регулювання соціально-економічних процесів / Л.В. Ширяєва // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Наука і техніка, 2014. – Т.1. (Вип. 2/2). – С. 20-29.
 • Ширяєва Л.В. Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні / Л.В. Ширяєва, О.К. Афанасьєва // Економічні інновації: збірник наукових праць / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Випуск 2. – Одеса, 2016. – С. 119-126
 • Ширяєва Л.В. Сучасні аспекти створення служби економічної безпеки на підприємстві / Л.В. Ширяєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: 36. наук. праць. / Серія: Економіка і менеджмент. – Одеса: МГУ, 2015. – Вип. 9. – С. 42-47.
 • Ярова Н.В. Возможности привлечения иностранных инвесторов на условиях концессии в портовую отрасль Украины / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ: Дніпропетров. держ. аграрний ун-т: ТОВ «ДКС Центр»]. – 2016. – № 1 – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua
 • Ярова Н.В. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт на підприємствах морського транспорту / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2015. – № 3(52) – С. 69 – 87.
 • Ярова Н.В. Розвиток круїзного судноплавства на Чорному морі / О.В. Воркунова, Н.В. Ярова, В.С. Ліщенко // Международное периодическое издание «Научный вигляд в будущее». – Вып. № 4, 2016. – Одеса. – С. 4-10.
 • Яровая Н.В. Контроллинг как инструмент координации в принятии управленческих решений при ценообразовании // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць / Н.В. Яровая, Н.В. Рябоволенко. – Вип. 1(46). – Одеса: ОНМУ, 2014. – С. 39-53.
 • Chyzh L. Network design and cost model for container transportation via Dnepr river // Kateryna Grushevska,Theo Notteboom, Український журнал прикладної економіки"/. – 2016. – Том 1, - № 3. – С. 41-59.
 • Khotyeyeva N. Analysis of accounting of financial expenses in the process of financial planning of transport companies / N.Khotyeyeva, L. Shirayeva, L. Chiz, W. Bondarenko // echnology audit and production reserves. – № 3/4 (35), 2017. – С.19-23.
 • Konevtseva N.A. Application of quantitative methods in the analysis of economic indicators // N.A. Konevtseva. – Актуальні проблеми Економіки. – К. – 2014, № 9 (159). – С. 495-499.
 • Oneshko S. Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach / S. Oneshko, S. Ilchenko // Investment Management and Financial Innovations, Volume 14, Issue #1, 2017. – рр. 191-199.
 • Oneshko S. Prospects for the development of waterway transport enterprises in Ukraine / S. Ilchenko, S. Oneshko // Problems and Perspectives in Management, Volume 15, 2017, Issue #2, pp. 46-54.
 • Oneshko S.V. Activity-based budgeting as a management tool of economic security of stevedoring company [Електронний ресурс] / S.V. Oneshko, M.O. Boiko // Економіка: реалії часу: Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 134-143.
 • Oneshko S.V. Analysis of the influence factors on costs of port operator / С.В. Онешко // Економічні інновації: зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 56. – С. 126-135.
 • Oneshko S.V. Approach to assessment of management operating of port operator / S.V. Oneshko // Економічні інновації. – 2016. – № 62. – С. 163-170.
 • Shyriaieva L.V. About the factors formation FEZs in Ukraine / Про фактори формування ВЕЗ в Україні / L.V Shyriaieva., N. Kortseva // Економічні інновації: зб. наук. праць / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Випуск 2. – Одеса, 2016. – С. 373-377.
 • Shyriaieva L.V. Analysis of accounting of financial expenses in the process of financial planning of transport companies / Аналіз врахування фінансових витрат в процесі фінансового планування транспортних підприємств / L.V. Shyriaieva, N.V. Khotyeyeva, L.P. Chiz, V. Bondarenko // Технологический аудит и резервы производства. – № 3/4 (35), – 2017. – С. 19-24.
 • Shyriaieva L.V. Methodical positions of decision making on choosing the most rational form of public – private partnership in the seaport / L.V Shyriaieva., О.К. Afanasyeva // Экономика и предпринимательство: Сборник. – М: 2014. – № 6. – С. 843-847.
 • Shyriaieva L.V. Modern features of the funcioning of the monetary system in the national economics / L.V Shyriaieva., V.І. Zakharchenko // Business Economics, Issue 4 (2), (October). – Volume 51. "Palgrave MacmillanLtd.", 2016. – Pages 415-421. Processings of the Journal are located in the Databases Scopus.
 • Vlasenko O. The impact of personnel marketing on the image of cruise company / O. Vlasenko, E. Unusova // Development of Administration and Economic Management Methods on Transport. – Odessa: ONMU, 2015. - № 53. – C. 9–18.
 • Vorkynova O. Controlling – coordination instrument for managerial decision-making on pricing / Vorkynova O., Yarovaya N.V., Ryabovolenko N.V. // Сборник научных трудов SWorld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития `2014». - Выпуск 1. Том 1. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – ЦИТ: 114-424. - С. 7 – 11.
 • Vorkynova O. Potential development of the ukrainian shipping companies in the crisis / O. Vorkynova // Сборник научных трудов SWorld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития `2013». – Выпуск 3. Том 1. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – ЦИТ: 313-0175. - С. 6 – 10. 77. Vоrkunova О. Development and calculation of tariffs port works and services / O. Vоrkunova, N. Yarоvаya, N. Ryabоvоlenko // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпро (Дніпропетровськ): Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 12. – С. 22–29.
 • Yarovaya N.V. Perspectives of yacht tourism in Ukraine / N.V. Yarovaya // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 1. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – С. 10-14.
 • Yarovaya N.V. Controlling. Necessity for implementation in the companies / N.V. Yarovaya, N.V. Ryabovolenko // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 1. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – С. 14-22.
 • Zhikhareva V.V. About establishing of the International Shipping Register of Ukraine / V.V. Zhikhareva // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2013. – № 1 (42). – С. 8-18.

Викладачі кафедри організували роботу Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасні проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі» в ОНМУ 14 квітня 2017 р.

Проф. Жихарєва В.В. була членом організаційного комітету VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» 26-28 квітня 2017 р. і главою секції «Економіка і економічна безпека транспортних підприємств».

Проф. Жихарєва В.В. була керівником підсекції «Економіка морського транспорту» 70-ї студентської науково-технічної конференції в ОНМУ.

  Викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях:
 • «Сучасні порти – проблеми та рішення»;
 • «Деньги и порты»;
 • «Проблеми розвитку транспорту і логістики»;
 • «Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України»;
 • «Соціально-економічні реформи в контексті європейського вибору України»;
 • «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва»;
 • «Новини наукової думки»;
 • «Дні науки»;
 • «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі»;
 • «Фінанси України»;
 • Інтернет конференція «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи» та ін.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують наукові праці, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць по природних, технічних і гуманітарних науках, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

На кафедрі економіки і фінансів функціонують два наукових студентських кружки: «Економіст» (керівник – доц. Ярова Н.В.) і «Фінанси, облік і аудит» (керівник – Онешко С.В.).

Кафедра економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті має багату історію становлення і розвитку. У 1948 р. з кафедри соціально-політичних дисциплін Одеського інституту інженерів морського флоту (колишня назва ОНМУ) виділилася кафедра економіки та планування морського транспорту. У 1991 р. вона була перетворена в кафедру економічної теорії та господарського механізму управління, а в 1993 р. з її структури була виділена кафедра менеджменту, маркетингу та економіки водного транспорту, яку з 1993 по 2010 рр. очолював почесний працівник морського флоту СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор В.І. Чекаловец. У 2001 р в рамках реорганізації кафедра була перейменована в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво», а з квітня 2012 р. - в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті». З 2011 р. кафедру очолює д.е.н., професор, член-кореспондент Транспортної Академії України В.В. Жихарева.

Провідні викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації економістів у галузі морського транспорту, здійснюють опонування та рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень, беруть участь у науково-дослідній, навчально-методичної та видавничої діяльності.

Кафедра економіки і фінансів має багату історію становлення та розвитку. В 1948 р. з кафедри соціально-політичних дисциплін Одеського інституту інженерів морського флоту (колишня назва ОНМУ) виділилася кафедра економіки і планування морського транспорту. В 1991 р. вона була перетворена в кафедру економічної теорії та господарського механізму управління, в 1993 р. з її структури була виділена кафедра менеджменту, маркетингу і економіки водного транспорту. В 2001 р. кафедра була перейменована в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво». З 2011 р. кафедру очолює д.е.н., професор, член-кореспондент Транспортної Академії України В.В. Жихарєва. В 2017 р. до кафедри була приєднана кафедра «Фінансово-економічна безпека, облік і аудит», об'єднана кафедра одержала назву «Економіка і фінанси».

Кафедра економіки і фінансів є випускаючою за спеціальністю 051 «Економіка», готовить студентів для роботи на підприємствах різних сфер економіки, в першу чергу, на підприємствах морської галузі.

На кафедрі працює висококваліфікований викладацький склад – 2 доктори економічних наук, професори, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 доцента ОНМУ і 2 старших викладача.

Кадровий склад кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і випуск фахівців у сфері економіки на освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр» за фахом 051 «Економіка», по освітньо-професійним програмам «Економіка морського транспорту» і «Фінансово-економічна безпека» для студентів магістерського рівня, а також викладання економічних дисциплін студентам технічних спеціальностей.

На кафедрі випускаються аспіранти (доктори філософії) за фахом 051 «Економіка» по освітньо-наукової програмі «Економіка водного транспорту».

Провідні викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації економістів у галузі морського транспорту, здійснюють опонування і рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень, беруть участь у науково-дослідній, учбово-методичній і видавничій діяльності.

Кафедра займається науковими дослідженнями в галузі економіки морського транспорту, для виконання науково-дослідних робіт залучаються студенти старших курсів. Основними пріоритетами роботи кафедри економіки і фінансів є дослідження економічних проблем діяльності підприємств морегосподарського комплексу – морських портів, стивідорних підприємств, судноплавних компаній, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших підприємств транспортної сфери.

Важливим фактором розвитку діяльності кафедри економіки і фінансів є співробітництво із провідними транспортними ВНЗ України, низкою закордонних ВНЗ, а також провідними підприємствами морської галузі України – ДП «Одеський морський торговельний порт, стивідорною компанією ТОВ «Бруклін-Київ», ДП «Морський торговельний порт «Южний», ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», судноплавною компанією «Укрферри», крюїнговим підприємством «MSC Crewing Services Ltd», групою компаній «Inflot Cruise & Ferry Ukraine» та іншими підприємствами морського транспорту.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з роботодавцями і сприяє працевлаштуванню випускників спеціальності «Економіка» на підприємства морського транспорту – у морські порти, судноплавні компанії, підприємства транспортного сервісу, випускники цієї спеціальності працюють також в інвестиційних компаніях і комерційних банках.

Кафедра має філії в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, у Державному проектно-дослідницькому і науково-дослідному інституті морського транспорту «ЧорноморНДІпроект».

Завідуюча кафедрою "Економіка і фінанси"

Жихарева 
Влада Вікторівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри "Економіка і фінанси"

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Економіка і фінанси"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 515а лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (067) 976-45-05

Наверх