Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Менеджмент (Управління проектами)" 
рівень - PhD

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Професійна англійська мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія та філософія науки
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління проектами та програмами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління проектами, програмами та портфелями розвитку підприємств та виробництв
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи наукових досліджень та планування експерименту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогіка та психологія вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Сучасний стан наукових досліджень в галузі УП
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Сучасні механізми менеджменту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління ризиками
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теоретико-економічні аспекти проектної діяльності
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології та підтримка прийняття рішень в УП
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теорія систем та системний аналіз
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Міжнародні стандарти та правові аспекти управління проектами та програмами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Прикладне моделювання транспортних процесів та систем
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теорія ймовірності та математична статистика
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи та моделі дослідження операцій в УП
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологічні основи прийняття управлінських рішень
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління якістю
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Креативні та інноваційні технології в УП
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Системна інтеграція процесів в проектах транспортної галузі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Наверх