Одеський національний морський університет    
 
  Список рекомендованих  
 
Форма навчання: Денна  
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр  
Структурний підрозділ: Економіки і управління  
Шифр та назва напряму: 6.030504 економіка підприємства  
Шифр та назва спеціальності:      
Спеціалізація:    
Хвиля: 1  
 
Бюджет  
 
  Поза конкурсом  
 
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 6.05.177.1 Браткевич Павло Павлович 567,5
 
  За конкурсом  
 
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 6.09.252.1 Бархоткіна Катерина Володимирівна 625
 
2 6.09.064.1 Вакаренко Валерія Олександрівна 622
 
3 6.09.178.1 Кузьміна Тетяна Василівна 622
 
4 6.07.127.2 Чернишова Лілія Ігорівна 621,5
                                         
Наверх