Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

На денну форму навчання:

 • прийом документів з 12 липня до 26 липня (для осіб, що мають складати вступні іспити, з 12 липня до 20 липня);
 • вступні іспити з 21 липня до 26 липня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше - 01 серпня (за результатами співбесіди – 24 липня);
 • строки вибору вступниками місця навчання (подача оригіналів документів):
  - за державним замовленням – не пізніше 18 години 06 серпня;
  - за кошти юридичних та фізичних осіб - 18 серпня;
  - за результатами співбесіди –- не пізніше 18 години 25 липня.
 • термін зарахування вступників:
  - за державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;
  - за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 30 серпня;
  - за результатами співбесіди –- не пізніше 12 години 26 липня.

На заочну форму навчання:

 • прийом документів з 22 липня до 20 серпня (для осіб, що мають складати вступні іспити, з 22 липня до 17 серпня);
 • вступні іспити з 20 серпня до 25 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 27 серпня;
 • вибір місця навчання вступниками здійснюється - 01 вересня;
 • зарахування до складу студентів за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 03 вересня.

Перелік необхідних документів

Підчас подання заяви в паперовій формі вступник подає особисто:

 • оригінал та копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • оригінал та копію сертифіката базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • оригінал та 2 копії документу, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією ОНМУ або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів, військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків, вступник пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за наказом ректора після закінчення зарахування на місця держзамовлення.

Інформація за спеціальностями:

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192  «Будівництво та цивільна інженерія» (детально про спеціальність)  
Факультет: «Воднотранспортних і шельфових споруд»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 70 місць
Максимально можливі бюджетні місця 22 місця
Вартість за перший рік навчання 10500 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 15 місць
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальність: 194  « Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (детально про спеціальність)  
Факультет: «Воднотранспортних і шельфових споруд»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 70 місць
Максимально можливі бюджетні місця 0 місць
Вартість за перший рік навчання 10500 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Фізика або географія(базовий рівень)

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133  «Галузеве машинобудування»
(детально про спеціальність)
Факультет: «Портового інжинірингу»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Максимально можливі бюджетні місця 55 місць
Вартість за перший рік навчання 10500 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика(базовий рівень)

Суднобудування

Спеціальність: 135  «Суднобудування» (детально про спеціальність)
Факультет «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 120 місць
Максимально можливі бюджетні місця 39 місць
Вартість за перший рік навчання 10500 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 100 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Річковий та морський транспорт

Спеціальність: 271  «Річковий та морський транспорт» ("Судноводіння", "Експлуатація суднових енергетичних установок") (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 250 місць
Максимально можливі бюджетні місця 33 місць
Вартість за перший рік навчання 21900/18900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 250 місць
Бюджет 0 мест
Вартість за перший рік навчання 17000 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»   (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Максимально можливі бюджетні місця 23 місце
Вартість за перший рік навчання 11900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 8900 грн.
Термін навчання роки 4 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Транспортні технології

Спеціальність: 275 «Транспортні технології»(на морському та річковому транспорті") (детально про спеціальність)
Факультет: «Транспортних технологій та систем»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 300 місць
Максимально можливі бюджетні місця 75 місць
Вартість за перший рік навчання 14900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 150 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 11200 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» (детально про спеціальність) 
Факультет «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 100 місць
Максимально можливі бюджетні місця 24 місць
Вартість за перший рік навчання 10500 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки 4 місяці
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Право

Спеціальність: 081 «Право» (детально про спеціальність)
Факультет: «Юридичний»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Максимально можливі бюджетні місця 13 місць
Вартість за перший рік навчання 17900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 25 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 13400 грн.
Термін навчання 4 роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Історія України (базовий рівень)
Іноземна мова або математика (базовий рівень)

Економіка

Спеціальність: 051  «Економіка» (детально про спеціальність) 
Факультет: «Економіки та управління»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 35 місць
Максимально можливі бюджетні місця 15 місць
Вартість за перший рік навчання 14900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 11200 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (детально про спеціальність)
Факультет: «Економіки та управління»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 40 місць
Максимально можливі бюджетні місця 14 місць
Вартість за перший рік навчання 14900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 10 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 11200 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Менеджмент

Спеціальність: 073 «Менеджмент»("Логістичний менеджмент" (детально), "Управління проектами" (детально))
Факультет: «Економіки та управління», «Транспортних технологій та систем»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Максимально можливі бюджетні місця 14 місць
Вартість за перший рік навчання 14900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 25 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 11200 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Туризм

Спеціальність: 242 «Туризм (детально про спеціальність)
Факультет: «Транспортних технологій та систем»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Бюджет 10 місць
Вартість за перший рік навчання 13900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 50 місць
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 10400 грн.
Термін навчання роки 4 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Іноземна мова (базовий рівень)
Математика або географія (базовий рівень)

Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія» (детально про спеціальність)
Факультет: «Юридичний»

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 75 місць
Бюджет 10 місць
Вартість за перший рік навчання 12900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 25 місць
Вартість за перший рік навчання 9700 грн.
Термін навчання роки 4 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Біологія (базовий рівень)
Іноземна мова або математика (базовий рівень)
Вступ на бакалаврат «Психологія» на базі дипломів «Бакалавр» та «Магістр» за всіма спеціальностіми:

Програма вступного іспиту з Психології

Філологія

Спеціальність: 035  «Філологія» (детально про спеціальність)

Очна форма навчання
Ліцензійний обсяг 80 місць
Бюджет 10 місць
Вартість за перший рік навчання 11900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Ліцензійний обсяг 20 місць
Бюджет 0 мест
Вартість за перший рік навчання 8900 грн.
Термін навчання роки 4 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Іноземна мова (базовий рівень)
Історія України або географія (базовий рівень)

Програми вступних іспитів:

Програма вступного іспиту з Української мови ти літератури

Програма вступного іспиту з Математики

Програма вступного іспиту з Англійської мови

Програма вступного іспиту з Історії України

Програма вступного іспиту з Фізики

Програма вступного іспиту з Географії

Наявність бюджетних місць вказана станом на 2017 р.

Наверх