Кафедра економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті має багату історію становлення і розвитку. У 1948 р. з кафедри соціально-політичних дисциплін Одеського інституту інженерів морського флоту (колишня назва ОНМУ) виділилася кафедра економіки та планування морського транспорту. У 1991 р. вона була перетворена в кафедру економічної теорії та господарського механізму управління, а в 1993 р. з її структури була виділена кафедра менеджменту, маркетингу та економіки водного транспорту, яку з 1993 по 2010 рр. очолював почесний працівник морського флоту СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор В.І. Чекаловец. У 2001 р в рамках реорганізації кафедра була перейменована в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво», а з квітня 2012 р. - в кафедру «Економіка підприємства і підприємництво на морському транспорті». З 2011 р. кафедру очолює д.е.н., професор, член-кореспондент Транспортної Академії України В.В. Жихарева.

Провідні викладачі кафедри беруть участь у науковій атестації економістів у галузі морського транспорту, здійснюють опонування та рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень, беруть участь у науково-дослідній, навчально-методичної та видавничої діяльності.

Наверх