Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Економіка" 
рівень - PhD

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Професійна англійська мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія та філософія науки
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія економічної науки
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління проектами та програмами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи наукових досліджень та планування експерименту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогіка та психологія вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Економічна теорія
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Економіка судноплавства
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка портового господарства
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Фінансовий менеджмент
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Математична економіка
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управлінський аналіз
+
+
немає потреби
+
+
+
Статистика для економістів
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління конкурентоспроможністю
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Економіко-математичне моделювання
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Контроллінг
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна безпека
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління діяльністю транспортно-логістичних систем
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології в науці та освіті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Наверх