Викладацький склад кафедри володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками.

Освітньо-професійні програми за спеціальностями кафедри:

Освітньо-професійна програма спеціальності 076"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 "Туризм"

Надійним партнером Навчально-наукового інституту морського бізнесу Одеського національного морського університету є Інститут сертифікованих фрахтових брокерів, Великобританія, (Institute of Chartered Shipbrokers, UK - ICS), повноважним представником якого в Україні є Інститут дистанційного навчання, більше 10 років здійснює свою освітню діяльність в Україні, Росії, країнах Балтії, Грузії, Азербайджані та Молдові.

В рамках освітніх программ Інституту сертифікованих фрахтових брокерів студенти дистанційно вивчають дисципліни, пов'язані з морським бізнесом (судноплавний бізнес, фрахтування, морське право, логістика та інтермодальні перевезення, агентування морських суден, морське страхування, фінанси в судноплавстві і т.п.). В процесі навчання студенти он-лайн отримують консультації від викладачів англійською мовою і працюють з оригінальною методичної та навчальною літературою Інституту сертифікованих фрахтових брокерів.

«ICS» був заснований в 1911 р і в 1920 році отримав Королівську хартію, яка дозволила йому об'єднувати в своїх рядах представників основних морських спеціальностей Великобританії: фрахтових брокерів, суднових менеджерів і агентів, експедиторів, фахівців з логістики, морських страховиків і юристів, старший командний склад суден. Отримавши в 1984 році доповнення до Королівської Хартії «ICS» став єдиною міжнародною професійною морської управлінської організацією, що визнається в усьому світі. Сьогодні «ICS» відіграє провідну роль в здійсненні навчання і підвищення кваліфікації дистанційними методами. Дистанційні навчальні програми таких відомих організацій, як «Lloyd's Maritime Academy" і "IBC Global Academy» схвалені їм.

За час роботи Інституту дистанційного навчання багато студентів і випускники Одеського національного морського університету отримали можливість підвищити свій професійний рівень.

Гнучка система навчання та складання іспитів дозволяє успішно поєднувати навчання в ОНМУ і дистанційне навчання за програмами Інституту сертифікованих фрахтових брокерів.

Історична назва інституту не обмежує кордону підготовки сертифікованих фахівців тільки фрахтово-брокерської сферою, що можна побачити за переліком дисциплін освітніх програм. Кваліфікація підготовлених фахівців дозволяє їм успішно працювати в компаніях різної спеціалізації в сфері морського транспорту.

Навчання може здійснюватися за однією з двох освітніх програм різного рівня складності: «Advanced Diploma», «Professional Qualification Examinations». Дані програми відрізняються кількістю і складом дисциплін, який формується з двох блоків - обов'язкового для вивчення і вибору студентів, що дозволяє максимально врахувати їх професійний інтерес.

Дисципліни для вивчення
за програмами Інституту сертифікованих фрахтових брокерів:

"Introduction to Shipping", "Shipping Business", "Legal Principles of Shipping Business", "Economics of Sea Transport and International Trade": "Dry Cargo Chartering", "Tanker Chartering", "Ship Operations and Management", "Liner Trades", Ship Sale and Purchase ", Port Agency", Logistics and Multi-modal Transport "," Port and Terminal Management "," Offshore Support Industry "," Shipping Law "," Marine Insurance "," Shipping Finance "

Іспити з усіх дисциплін зазначених програм проводяться в Одеському національному морському університеті з періодичністю два рази на рік, що дозволяє студентам самостійно визначати найбільш підходящий для них графік здачі іспитів.

Успішне складання іспитів і отримання відповідного сертифікату за програмою Professional Qualification Examination (Професійний кваліфікаційний іспит) забезпечує членство в Інституті сертифікованих фрахтових брокерів, підтверджене сертифікатом.

    Сертифікати Інституту сертифікованих фрахтових брокерів і членство в даному інституті забезпечують наступне:
  • Дозволяють увійти в світову морську еліту;
  • Підвищують професійний рейтинг;
  • Дозволяють придбати і розширити бізнес-зв'язку в морській транспортній сфері, а саме, дає можливість отримати ділові контакти з більш, ніж 3500 фізичними і більш, ніж 120 юридичними членами «ICS»;
  • Підвищують шанси в успішному працевлаштуванні як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, членство в Інституті забезпечує доступ до спеціалізованої професійної літератури, статистичної інформації, а також можливість входження в 60 афілійованих клубів в 28 країнах світу.

Дистанційне навчання в Інституті сертифікованих фрахтових брокерів дає унікальну можливість отримати Британське морську освіту англійською мовою без витрат на проживання, проїзд тощо!

Всю необхідну інформацію про навчання в Інституті дистанційного навчання Інституту сертифікованих фрахтових брокерів можна отримати за телефонами:

(+38) 050 333 1856

(+38) 067 939 2245

або по електронній пошті

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Марков Валерій Вадимович,

Директор Інституту дистанційного навчання,

к.т.н., професор, доктор транспорту,

академік ТАУ, FICS, Cs, FIMarEST, MNI

У науково-дослідній роботі кафедри філософії бере участь весь науково-педагогічний склад, аспіранти та студенти.

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках теми «Актуальні проблеми загальнолюдської цивілізації».

Об'єктом дослідження є загальні проблеми та перспективи розвитку сучасної цивілізації.

Предметом дослідження є трансформаційні процеси в сучасному суспільстві.

Метою дослідження є аналіз світоглядних і методологічних аспектів базисних цінностей сучасної цивілізації і соціокультурних характеристик життєдіяльності людини.

Кафедра регулярно проводить Міжнародні науково-практичні конференції «Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави і громадянського суспільства», а також міжнародний науково-методичний семінар «Роль філософських дисциплін у формуванні сучасного світогляду студентів».

Історія кафедри філософії розпочалась на початку 30-х рр. XX ст. коли в ОІІВТе було створено кафедру соціально-економічних дисциплін, на якій викладалася марксистсько-ленінська філософія. Кафедру очолював доцент О.А. Трабізтейн.

У 1939 р. вона була перетворена в кафедру основ марксизму-ленінізму, яку очолювала доцент М.М. Савикова.

На початку 60-х рр. впроваджено викладання атеїзму, марксистсько-ленінської етики та естетики, а з 1963 р.- наукового комунізму.

У 1972 р. створена кафедра філософії та наукового комунізму (зав. кафедрою - доцент Г.П. Макеєнко). У 1982р. кафедру очолив професор А.Ф. Чумак.

У 1983 р. організована самостійна кафедра філософії. Спочатку нею керувала доцент Е.А. Гансова, з 1984 р. - доцент Г.А. Полікарпов, з 1989 р.- доцент Н.П. Бондаренко.

З 1997 року кафедру очолював професор О.М. Черниш.

Основними пріоритетами роботи кафедри філософії ОНМУ є дослідження трансформаційних процесів, яким підпорядковується сучасне суспільство в глобальному масштабі.

Кадровий склад кафедри забезпечує викладання дисциплін гуманітарного циклу на всіх факультетах денної та заочної форми навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Важливим чинником підвищення ефективності діяльності кафедри філософії є співпраця з Одеською національною академією зв'язку ім. Попова, Одеською національною морською академією, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського.

На даний час посаду завідувача кафедрою займає доцент В.В. Куліченко.

Завідувач кафедри філосовії

Куліченко 
Володимир Вікторович
 

кандидат філософських наук, доцент

 

Режим роботи кафедри філософія

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри філософія

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 805, ОНМУ

Телефон:

Наукові розробки на кафедрі виконуються за наступною темою:

«Моделювання та оптимізація ресурсного забезпечення проектів створення та ефективного функціонування транспортних систем».

В рамках спільної операційної програми «Чорноморський басейн 2007-2013» співробітники кафедри приймали участь у Міжнародному проекті «Створення міжвузівського центру управління, оцінки та запобігання екологічним та технологічним ризикам на Чорному морі» та провели наступні роботи:

  • відкрито спеціалізацію «Управління ризиками» на базі спеціальності «Управління проектами»;
  • співробітник кафедри доц. Ковтун Т.А. приймала участь у семінарах, що проводилися у Інституті Чорного моря (Болгарія, Бургас, жовтень 2014р.) та Морському університеті Констанци (Румунія, Констанца, лютий 2014р.), де виступала з лекцією «Аналіз і класифікація аварійних морських подій», яка включена в спільний (український, болгарський та румунський) методичний посібник з управління екологічними та технічними ризиками на Чорному морі.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.

Під керівництвом Української асоціації управління проектами "УКРНЕТ" у 2013 р. члени кафедри прийняли участь у майстер-класі «Управління інноваційними проектами і програмами на основі системи знань Р2М», який проводився в ОНМУ при участі почесного професора ОНМУ доктора Хироши Танака (Японія) та Президента Української Асоціації Проектного Менеджменту, проф., д.т.н. Бушуєва С.Д., і отримали відповідні сертифікати.

Співробітниками кафедри (проф. Лапкіна І.О., доц. Бондар А.В., доц. Семенчук К.Л., ст.вик. Андрієвська В.О.,ст..вик. Прихно Ю.Є. ас. Брашовецька Г.І.) отримані авторські свідоцтва на твори.

На кафедрі регулярно працює фаховий науковий семінар «Проектний менеджмент у транспортних системах». В рамках семінару заслуховуються дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата наук та доктора наук.

На кафедрі за ініціативою ректора Інституту море господарства та підприємництва, доц. Яценка О.В. проводився конкурс кращих курсових проектів за дисциплінами «Дослідження операцій» та «Логістика», присвячених пам’яті видатного вченого-викладача, завідувача кафедри в момент її заснування, Громового Е.П., який здійснив значний внесок в розвиток кафедри і транспортної науки в цілому.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних освітніх проектах (Erasmus+)

Організація навчальної роботи здійснюється по 32 дисциплінах всіх форм навчання ННІ Морського бізнесу.

Наверх