Науково-дослідна діяльність безперервно ведеться на кафедрі з дня її організації. Захист дисертаційних робіт не переривалася навіть у роки евакуації ВНЗу у роки Другої світової війни.

За час свого існування на кафедрі постійно проводилася науково-дослідна робота, яка отримала високу оцінку фахівців. Багато наукових робот проводилися спільно з організаціями Міністерства морського флоту, Союзморндіпроект, ЦНДІМФ, Чорноморського, Азовського, Дунайського та ін. пароплавств.

З 2012 по 2015 р. про Науково-дослідному інституті фундаментальних і прикладних досліджень співробітниками кафедри, здобувачами, аспірантами, а також студентами велася робота за темою «Організація транспортного процесу та управління роботою флоту на ринку транспортних послуг в умовах глобалізації міжнародного судноплавства» (656.61.07: 629.123.3 +629.123.4, № державної реєстрації :. 0109U003246). Керівник НДР: д.т.н., проф. А. Г. Шибаєв; відповідальний виконавець: к.т.н., доц. О. В. Кирилова; загальне оформлення НДР: к.е.н., доц. Ю. В. Михайлова.

З 2015 р кафедра працює над темою науково-дослідної роботи «Організація транспортного процесу та управління роботою флоту на ринку міжнародного судноплавства».

Сьогодні на кафедрі «Морські перевезення» ведеться науково-дослідна робота аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук за наступними спеціальностями і темами:

Спеціальність 05.22.01 -транспорті системи:

О. Л. Дрожжин «Методичні основи относительно организации роботи контейнерного тоннажу на магістрально-фідерній лінії», Д. О. Вишневський «Методичні основи організації роботи універсальніх суден на міжнародніх лініях», О. А. Кравченко «Методичні основи організації роботи спеціалізованіх суден при відобутку та транспортуванні нефти», І. В. Чайковський «Методичні основи організації альтернативних варіантів доставки газу в Україну», К. С. Мелешенко «Забезпечення сталого функціонування вантажопасажирських поромів».

Спеціальність 15.13.22. - Управління проектами и програмами:

Т. І. Берневек «Методичні основи маркетингових досліджень в проектах поповнення флоту».

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності):

В. Є. Максименко «Організаційно-економічних Механізм Підвищення конкурентоспроможності портових контейнерних терміналів»;

А. А. Стеба «Організаційно-економічне забеспечення діяльності судноплавних підприємств на регіональному ринку морських перевезень»;

С. С. Боровик «Економіко-організаційні засади розвитку судноплавних підприємств на ринку річкових пасажирських перевезень (на прікладі Дунайського регіону)».

Керують дисертаційними роботами досвідчені вчені-члени кафедри: д.т.н., проф. А. Г. Шибаєв, д.е.н., проф. І. В. Савельєва, к.т.н., доц. О. В. Акімова, к.е.н., доц. Ю. В. Михайлова, к.т.н., доц. О. В. Кирилова.

Наукові публікації співробітників увійшли у провідні спеціалізовані видання «Вістник ОНМУ», «Методи та засоби управління розвитку трансопртних систем», «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті», «Світ науки та інновацій», «Судноводіння», «Технологічний аудит та резерви виробництва», «Транспорт і телекомунікації», «Сучасні наукові дослідження та їх практичне застосування»та ін.

Наверх