1. Комерційна діяльність на морському транспорті

  2. Основи зовнішньоекономічних зв’язків

  3. Фрахтування і фрахтово-брокерські операції Мета дисципліни - формування у студентів уявлення про основні види (різновиди) фрахтування суден та їх відмінностей, практики та специфіки…

  4. Митні операції Дисципліна «Митні операції» складається з трьох тематичних блоків, які пов'язані з митними аспектами доставки зовнішньоторговельних вантажів - від…

  5. Технологічні процеси у митній діяльності Основними завданнями вивчення даної дисципліни є формування системи навиків: • визначення технології митного контролю та оформлення вантажу,…

  6. Транспортно-експедиторська діяльність Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення транспортно-експедиторського…

  7. Морське агентування Предметом навчальної дисципліни є вивчення технології обслуговування (у тому числі, документообіг) суден у морських портах, взаємозв’язки між…

  8. Страхування вантажів і транспортних засобів Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження сучасного ринку страхування, форм страхування, видів страхування, особливостей морського…

  9. Ринкові дослідження у морському бізнесі Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з устрою і взаємозв'язків ринку морських транспортних послуг (у тому числі, фрахтового ринку,…

  10. Інфраструктура морського бизнесу

  11. Морські тарифи, фрахти, збори Метою викладання навчальної дисципліни «Морські тарифи, фрахти, збори» є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення…

Наверх