1. Управління технічною експлуатацією флоту

 2. Стандарти Міжнародної Морської Організації

 3. Охорона суден і портів

 4. Охорона портових споруд

 5. Метеорологія і океанографія

 6. Запобігання забрудненню морського середовища

 7. Методи та засоби боротьби за живучість судна

 8. Запобігання забрудненню морського середовища

 9. Цивільний захист

 10. Математичні основи судноводіння

 11. Охоронні заходи на судні

 12. Охорона праці та цивільний захист в галузі

 13. Охорона портових засобів та екологія

 14. Електронавігаційні прилади

 15. Радіонавігаційні прилади та системи

 16. Географія судноплавства та океанські шляхи світу

 17. Управління операціями судна й турбота про людей на судні

 18. Морська практика

 19. Навігація і лоція Мета дисципліни: Курс з навігації та лоції має за мету опанування студентами знань та вмінь, потрібних для обрання безпечного (з точки зору безпеки…

 20. Управління судновим екіпажем

 21. Управління ресурсами навігаційного містка (УРНМ) Мета дисципліни: Придбання знань в управлінні судном при колективної координованої роботі офіцерів на містку, набуття досвіду і навичок в управлінні…

Наверх