Інформація щодо рейтингових списків вступників на денну форму навчання

на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Рейтинговий список Рекомендовані до зарахування за державним замовленням
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
!
133 "Галузеве машинобудування" !
!
051 "Економіка" !
0
073 "Менеджмент" !
!
122 "Комп'ютерні науки" !
0
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" !
!
135 "Суднобудування" !
!
275 "Транспортні технології" !
!
271 "Річковий та морський транспорт" !
!
081 "Право" !
!
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
!
242 "Туризм" !
0
035 "Філологія" !
0
053 "Психологія" !
0

Інформація щодо рейтингових списків вступників на денну форму навчання

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Спеціальність/Напрям підготовки Рейтинговий список
271 "Річковий та морський транспорт" !
6.030504 "Економіка підприємства" (3 курс) !
051 "Економіка" (2 курс) !
6.030401 "Правознавство" (3 курс)
!
081 "Право" (2 курс) !
6.030601 "Менеджмент" (3 курс) !
073 "Менеджмент" (2 курс) !
275 "Транспортні технології" !
275 "Транспортні технології" (скороченний курс) !
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" !
192 "Будівництво та цивільна інженерія" (скороченний курс) !
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" !
135 "Суднобудування" !
133 "Галузеве машинобудування" !
6.050101 "Комп'ютерні науки" (3 курс)
!
122 "Комп'ютерні науки" (2 курс) !
Наверх