Наказ про зарахування на навчання за кошти державного бюджету на базі повної загальної середньої освіти

Наказ про зарахування на навчання за кошти державного бюджету за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

Наказ про зарахування на навчання на 2 курс денної форми за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Наказ про зарахування на навчання на 3 курс денної форми за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Наказ про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 275 Транспортні технології (скорочений курс)

ПЕРША ЧАСТИНА Наказу про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі повної загальної середньої освіти

ДРУГА ЧАСТИНА Наказу про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі повної загальної середньої освіти

Додаток до Наказу про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі повної загальної середньої освіти

Реєстр осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення

Наверх