Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітня програма: Лідерство та підприємництво

Форми навчання: очна та заочна

  Термін навчання:
 • 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання

Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сьогодні дуже актуальна та перспективна.

Підприємницька діяльність багатогранна, охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань.

Ми готуємо фахівців-підприємців, які можуть працювати в будь-якій сфері бізнесу, та надаємо ексклюзивні знання щодо особливостей роботи в морській галузі.

Відео-презентація спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах.

Основні дисципліни навчального плану студентів
 • Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
 • Стратегічний менеджмент і маркетинг
 • Міжнародний бізнес
 • Інформаційні системи та технології в бізнесі
 • Адміністрування підприємницької діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Оподаткування та валютно-фінансове забезпечення міжнародної торгівлі
 • Стійкість і соціальна відповідальність бізнесу
 • Економіка бізнесу
 • Технологічне лідерство
 • HR-менеджмент та командостворення
 • Управління проектами

Випускники можуть працювати на посадах: керівника державного підприємства або приватної компанії, спеціаліста державної служби з питань адміністрування бізнесу, бізнес-аналітика, наукового співробітника, завідувача відділу, як самостійного, так і у складі апарату управління, який реалізує функції управління бізнесом, експерта з питань стратегічного розвитку та адміністрування бізнесу, консультанта із питань розвитку та адміністрування бізнесу, фахівця-аналітика із дослідження ринку, помічника керівника підприємств, установ та організацій з питань управління бізнесом, аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, аналітика з інвестицій, викладача вищої освіти, методиста, молодшого наукового співробітника вищої освіти.

Ця спеціальність для тих, хто бажає розвиватися і впевнено підніматися кар'єрними сходами.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Наверх