1. Підприємницька діяльність в морській галузі Мета дисципліни – надання студентам теоретичними знаннями та практичними навичками підприємницької діяльності в морській галузі.…

 2. Управління розвитком підприємств морського транспорту Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами суттю, змістом і структурою системи управління розвитком підприємств морського…

 3. Морська торгівля Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо сучасної ролі, закономірностей розвитку,…

 4. Організація біржової діяльності

 5. Організація торгівлі Мета дисципліни – надання спеціальних теоретичних знань щодо організації торговельної діяльності за сучасних умов госпо¬дарювання.…

 6. Стратегія прідприємства

 7. Інформаційні системи і технології Мета дисципліни: формування  у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на…

 8. Інформаційні системи і технології в бізнесі Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в бізнесі» є формування теоретичних знань з основ створення та…

 9. Підприємництво Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємництво» є оволодіння студентами базовими знаннями із питань організації і функціонування…

 10. Інформаційні системи в менеджменті Метою дисципліни є оволодіння студентами основами функціонування системи „Ніксдорф Дельта” та отримання практичного досвіду застосування теоретичних…

 11. Товарознавство Метою викладання навчальної дисципліни «Товарознавство» є оволодіння студентами знаннями щодо дослідження асортименту та якості товарів, щодо…

 12. Економічне і бізнес-моделювання

 13. Оціночна діяльність в морській галузі

 14. Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 15. Біржова та банківська діяльність

 16. Комерційне підприємництво

 17. Економіка і бізнес

Наверх