Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів для всіх спеціальностей, окрім 051 "Економіка", 081 "Право", 242 "Туризм", 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 122 "Комп'ютерні науки"

на денну форму навчання

 • прийом документів - з 1 липня до 10 серпня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 10 по 17 липня та з 8 по 15 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 17 серпня;
 • зарахування до складу студентів за державним замовленням - з 22 серпня по 13 вересня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - з 27 серпня по 30 листопада.

на заочну форму навчання

 • прийом документів - з 10 липня до 16 серпня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 14 по 21 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 23 серпня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - з 28 серпня по 30 листопада.

Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів для спеціальностей 051 "Економіка", 081 "Право", 242 "Туризм", 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 122 "Комп'ютерні науки"

на денну та заочну форми навчання

 • реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування - з 13 травня по 3 червня;
 • прийом документів - з 10 липня до 23 липня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 5 по 26 липня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 05 серпня;
 • зарахування до складу студентів за державним замовленням - з 11 серпня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - до 30 листопада.

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • оригінал та копія документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • оригінал та 2 копії документу, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • оригінал та копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (детально про спеціальність)
Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Ліцензійний обсяг 40 місць
Очна форма навчання
Бюджет 14
Вартість за перший рік навчання 13000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 11700 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (детально про спеціальність)
Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Ліцензійний обсяг 40 місць
Очна форма навчання
Бюджет 3
Вартість за перший рік навчання 13000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 11700 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

 

Суднобудування

Спеціальність: 135 Суднобудування (детально про спеціальність)
Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 15
Вартість за перший рік навчання 13000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 11700 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

 

Компьютерні науки

Спеціальність: 122 Компьютерні науки (детально про спеціальність)
Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки

Ліцензійний обсяг 40 місць
Очна форма навчання
Бюджет  16
Вартість за перший рік навчання 13000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 11700 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (детально про спеціальність)
Факультет портового інжинірингу

Ліцензійний обсяг 80 місць
Очна форма навчання
Бюджет 22
Вартість за перший рік навчання 13000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 11700 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

 

Річковий та морськийн траспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Ліцензійний обсяг 230 місць
Очна форма навчання
Бюджет 27
Вартість за перший рік навчання Експлуатація суднових енергетичних установок - 26400 грн.
Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики - 15500 грн.
Безпека судноплавства - 15500 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання Експлуатація суднових енергетичних установок - 23760 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Транспортні технології

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Ліцензійний обсяг 200 місць
Очна форма навчання
Бюджет 32
Вартість за перший рік навчання 19900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 17900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Економіка

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціалізації:
Економіка морського транспорту 
Фінансово-економічна безпека  
Навчально-науковий інститут морського бізнесу
Випускова кафедра Економіка і фінанси

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 2
Вартість за перший рік навчання 19900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 17900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізації:
Підприємницька діяльність на морському транспорті 
Лідерство та підприємництво  
Навчально-науковий інститут морського бізнесу
Випускова кафедра Підприємництво і туризм

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 5
Вартість за перший рік навчання 19900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 17900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціалізації:
Морська логістика 
Бізнес-адміністрування 
Управління проектами 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет 3
Вартість за перший рік навчання 19900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 17900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Cпеціалізації: «Логістичний менеджмент», «Бізнес-адміністрування»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Cпеціалізація «Управління проектами»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Туризм

Спеціальність: 242 Туризм (морський та річковий) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Лицензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет 3
Вартість за перший рік навчання 18900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 17000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Право

Спеціальність: 081 Право (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

Ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 24000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 21600 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ), для інших спеціальностей

Поширені запитання та відповіді на них щодо запровадження вступних випробувань
Характеристика тестових завдань Блоку «Право»
Програма ЗНО з іноземних мов
Тестування з загальної навчальної правничої компетентності
Ключі для апробаційного варіанту
Обгрунтування відповідей на апробаційний тест
Таксономія Адміністративне право України
Таксономія Конституційне право України
Таксономія Кримінальне право Укрїни
Таксономія Кримінальний процес
Таксономія Цивільне право Укрїни
Результати ЗНО

 

Програма вступного іспиту з англійської мови

Наверх