Списки рекомендованих до зарахування ОР "Магістр"

Спеціальність Рейтинговий список
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (спеціалізація - «гідротехнічне будівництво») !
073 "Менеджмент" (Морська логістика) !
073 "Менеджмент" (Управління проектами) !
122 "Комп'ютерні науки" !
135 "Суднобудування" !
275 "Транспортні технології" !
271 "Річковий і морський транспорт" !
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" !
Наверх