Інформація щодо рейтингових списків вступників на заочну форму навчання рівня Магістр

Спеціальність Рейтинговий список (заочна форма)
192 "Будівництво та цивільна інженерія" -
194 "Гідротехнічне будівництво" -
133 "Галузеве машинобудування" !
051 "Економіка" !
073 "Менеджмент" (Морська логістика) -
122 "Комп'ютерні науки" !
135 "Суднобудування" !
275 "Транспортні технології" !
271 "Річковий та морський транспорт" !
081 "Право" -
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" !
242 "Туризм" !
076 "Менеджмент" (Управління проектами) !
Наверх