Кафедра була утворена у 1973 р. на інженерно-економічному факультеті ОІІМФу і називалася «Організація праці і заробітної плати». У обсяг її роботи були включені економічні та фінансові дисципліни, такі як «Фінанси СРСР і іноземних країн», «Грошовий обіг і кредит», «Валютні розрахунки на морському транспорті», «Фінанси і кредит», «Організація праці» та ін. Кафедра була випускаючою по спеціальностях «Бухгалтерський облік» і «Фінанси і кредит». Першим завідувачем кафедри був талановитий організатор і вчений, ветеран Великої Вітчизняної війни, д.е.н., професор М.І.Збарський. Колектив кафедри складався з 7 професорів і доцентів. Один з яких к.е.н. доцент Ю.Н. Слєдньов працював деканом інженерно-економічного факультету (нині факультет економіки та управління) з 1985 по 1989 роки. Тривалий час на кафедрі працював Г. І. Шубартовський к.е.н., доцент (заступник декана, завідувач кафедрою), який потім перейшов до ОНЕУ і працює там проректором з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків.

В 1990 році було змінено назву кафедри на «Економіка праці, фінанси та облік». Поступово змінювалися дисципліни, які читали викладачі кафедри: у навчальних планах з’явилися такі сучасні предмети, як «Економічна діагностика», «Фінансовий менеджмент», «Аудит», «Контролінг», «Інвестиційна діяльність», «Податкова система» тощо. Це спричинило зміну назви кафедри; у 1998 р. її перейменовано на кафедру «Облік, фінанси та аудит». Протягом 1998–2001 рр. завідувачем кафедри був д. е. н., професор, академік Транспортної Академії України Н. Ф. Сердюк. У цей час на кафедрі працювали 3 професора, 5 доцентів, старші викладачі та асистенти.

Упродовж 2001–2008 рр. завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Якушенко В.Г., який був дійсним членом (академіком) Російської академії підприємництва, членом-кореспондентом Російської академії природознавчих наук, автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Член Спеціалізованих рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій Одеського національного морського та Одеського державного економічного університетів. Під його керівництвом працівники кафедри проводили внутрішній аудит Одеського національного морського університету.

З 2010 р. кафедру очолює д. е. н., професор Л. В. Ширяєва. У 1987 р. із відзнакою закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту за спеціальністю «Експлуатація водного транспорту», кваліфікація – інженер. Л.В. Кандидат економічних наук з 1995 року.

Л.В. Ширяєва захистила докторську дисертацію «Моделі відтворення парків обладнання в системі управління підприємством» 07 квітня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському національному морському університеті. Автор понад 95 наукових праць, монографій та навчальних посібників у тому числі з грифом МОНМСУ. Є членом-кореспондентом Транспортної Академії наук України. Під її керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації. Ширяєва Л.В. є членом Вченої ради ОНМУ, Вченої ради ФЕУ та Конференції трудового колективу ОНМУ.

Викладачі кафедри керують науково-дослідницькою роботою студентів. Результатом цієї роботи є друге місце, завойоване на республіканській олімпіаді з дисципліни “Фінанси” (керівник Чебанова Т.Є.) яка проводилась в Київському національному економічному університеті, 2 місце в командному заліку з дисципліни “Бухгалтерський облік” на республіканській олімпіаді в Київській Академії Управління (керівник Крисюк Л.М.).

Нині на кафедрі працює 9 викладачів, з яких 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних наук. Викладачі кафедри – к.е.н., доц. Чиж Л.П., к.е.н., доц. Вардіашвілі Н.Е., к.е.н., доц. Шумлянська О.І., к.е.н., доц. Хотєєва Н.В., к.е.н., доц. Крисюк Л.М., доц. Чебанова Т.Є., ст. викл. Онешко С.В., ст. викл. Корецька О.В.

У 2015 році кафедру було перейменовано в кафедру «Фінансово-економічна безпека, облік і аудит».

Завідуюча кафедрою Фінансово-економічна безпека, облік і аудит

Ширяева 
Людмила Володимирівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри Фінансово-економічна безпека, облік і аудит

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри Фінансово-економічна безпека, облік і аудит

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 510 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-30

Наверх