Основними пріоритетами роботи кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті є дослідження організаційно-економічних проблем діяльності морських портів, стивідорних підприємств, судноплавних компаній, транспортно-експедиторських, агентських, крюїнгових та інших підприємств транспортної сфери.

Кадровий склад кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і випуск фахівців у галузі економіки морського транспорту на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» напряму підготовки «Економіка підприємства», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» всіх форм навчання, а також викладання економічних дисциплін на кораблебудівному, судномеханічному факультетах, факультеті транспортних технологій і систем, факультеті воднотранспортних і шельфових споруд та факультеті портового інжинірингу.

Важливим чинником розвитку діяльності кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті є співпраця з Київським державним економіко-технологічним університетом транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Одеським національним політехнічним університетом, Одеським національним економічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Одеської національної морської академією, Миколаївським університетом кораблебудування ім. Адмірала Макарова, Національним університетом «Одеська Юридична Академія», низкою зарубіжних ВНЗ, Національним інститутом стратегічних досліджень, Одеським морським торговельним портом, стивідорної компанією ТОВ «Бруклін-Київ», морським торговельним портом Південний, Іллічівським морським торговельним портом, судноплавною компанією «Укрферрі», крюїнговим підприємством «MSC Crewing Services Ltd», групою компаній «Inflot Cruise & Ferry Ukraine" та іншими підприємствами морського транспорту.

Кафедра має філії в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України та в Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідному інституті морського транспорту «ЧорноморНДІпроект».

Завідуюча кафедрою економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті

Жихарева 
Влада Вікторівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 515а лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-35

Наверх