• Увага! Карантин!
  Увага! Карантин!
 • Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • Навчально-науковий інститут морського флоту
  Навчально-науковий інститут морського флоту
 • Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
  Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
 • Навчально-науковий інститут морського бізнесу
  Навчально-науковий інститут морського бізнесу
 • Факультет портового інжиніринга
  Факультет портового інжиніринга
 • Навчально-науковий морський гуманітарний інститут
  Навчально-науковий морський гуманітарний інститут
 • Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
  Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Інститути та факультети

Menu

Кафедра «Практична психологія» одна з молодих, перспективних кафедр Одеського національного морського університету. Спеціальність «Психологія» в ОНМУ пройшла процедуру ліцензування в лютому 2017р. У період вступної компанії 2017-2018 рр. На спеціальність «Психологія» були прийняті 2 навчальні групи, 1 група заочного відділення, а так само група за скороченим курсом навчання на базі дипломів бакалавра і магістра.

Специфіка навчання на спеціальності «Психологія» в ОНМУ в наданні випускникам можливості практики і подальшого працевлаштування за кількома напрямками: педагогічний (робота в навчальних закладах 1-4 рівня акредитації); медичний (робота в лікувальних установах стаціонарного і поліклінічного профілю), військовий (робота в установах силових структур, поліції, установах пенітенціарної системи, реабілітаційні центри для військовослужбовців, учасників АТО, біженців, тимчасово переміщених і т.д.), морський (робота в крюингу , при порте, при реабілітаційних центрах для моряків і членів їх сімей).

З 2017 р посаду завідуючої кафедрою займає кандидат психологічних наук, доцент Шевченко Росіна Петрівна.

Кадровий склад кафедри «Практична психологія» включає 5 кандидатів психологічних наук. Основними пріоритетами роботи кафедри «Практична психологія» ОНМУ є висока якість викладання дисциплін, уважне, дбайливе ставлення до студентів.

Освоєння практичних навичок роботи студентами спеціальності «Психологія» проходить на базі Одеського театрально-художнього училища, Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» (Військова частина А 11-13), Головного управління Національної поліції в Одеській області, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Благодійного фонду «Dream Center», Одеського національного морського університету «Морська Академія» Медичний центр, дитячі садки, середні школи м Одеси, Реабілітаційний центр «Еко-парк» (м.Харків).

Завідувач кафедрою "Практична психологія"

Шевченко 
Росина Петрівна
 

кандидат психологічних наук, доцент


 

Режим роботи кафедри "Практична психологія"

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Практична психологія"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ОНМУ

Телефон: + 38 (048) .

Організація навчально-методичної роботи на кафедрі «Філософія» ОНМУ передбачає розробку, оновлення та затвердження в установленому порядку типових і навчальних програм з дисциплін кафедри.

Кафедрою регулярно здійснюється планування і підготовка до видання навчальних і навчально-методичних посібників, розробка та оновлення змісту лекційних курсів, вдосконалення методичних вказівок, форм контролю знань, організація і активізація самостійної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Концепція розвитку кафедри - це високий рівень вимог до викладання навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, висока професійна і загальноосвітня наукова ерудиція професорсько-викладацького складу кафедри, висока культура подачі матеріалу.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичними матеріалами, що знаходяться на кафедрі і бібліотеці університету.

  Викладачами кафедри були підготовлені наступні підручники та навчально-методичні посібники:
 1. Голошубова А.О. Введення в філософію. Навчальний посібник для самостійної роботи. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 44 с.
 2. Голошубова А.О. Словник філософських термінів. Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 28 с.
 3. Голошубова А.О. Філософія історії як методологія історичної науки. Конспект лекції. - Одеса: ОНМУ, 2009. - 24 с.
 4. Голошубова А.О. Введення в філософію. Частина друга. Навчальний посібник для самостійної роботи. - Одеса: ОНМУ, 2009. - 48 с.
 5. Голошубова А.О. Іміджелогія. Навчальний посібник (рекомендовано МОН України). - Одеса: ОНМУ, 2010. 80 с.
 6. Голошубова А.А. Філософія. Навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2013.
 7. Димова О.В. Політичні режими: суть, типологія, динаміка трансформацій в сучасному світі. ОНМУ, 2008. - 38 с.
 8. Димова О.В. Політичні партії і партійні системи. ОНМУ, 2009. - 32 с.
 9. Димова О.В. Громадянське суспільство: історія становлення та розвитку. Світова практика і вітчизняні перспективи. ОНМУ 2009 - 34 с.
 10. Димова О.В. Соціологія. Посібник до семінарських занять та самостійної роботи для бакалаврів усіх спеціальностей денної форми навчання. - ОГАХ. - Одеса, 2011. - 26 с.
 11. Димова О.В. Навчальний посібник «Політична система: світова теорія і вітчизняний досвід» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / О.В. Димова, М.І. Мілова - ОНАХТ. - Одеса, 2013. - 32 с.
 12. Димова О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Соціологія» для студентів заочної форми навчання / ОНАХТ. - Одеса, 2013. - 23 с.
 13. Куліченко В.В., Черниш О.М. Філософія. Підручник для вузів. - Одеса: Вид-во БМВ, 2012. - 367 с.
 14. Куліченко В.В. Філософія правової соціалізації - Херсон, Гринь, 2014.-301 с.
 15. Куліченко В.В. Методологічні проблеми права. - Херсон, Гринь, 2015-го, 293 с.
 16. Куліченко В.В. Історія і теорія філософії - Херсон, Гринь, 2011,425 с.
 17. Куліченко В.В. Практикум з логіки. Одеса, БМВ, 2017. 85 с.
 18. Соловйова І.І. Основи психології і педагогіки. Методичні рекомендації .- Одеса: ОНМУ, 2002. - 21 с.
 19. Соловйова І.І. Психологія. Практикум.- Одеса: ОНМУ, 2004. - 26 с.
 20. Соловйова І.І. Словник-довідник психологічних термінів. Навчальний посібник для всіх спеціальностей - Одеса: ОНМУ, 2008. - 32 с.
 21. Соловйова І.І.Психологія в схемах. Навчальний посібник для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2009. - 35 с.
 22. Соловйова І.І.Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник для всіх спеціальностей - Одеса: ОНМУ, 2010. - 25 с.
 23. Вища освіта і Болонський процес. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено МОНУ / Пономарьова Г.Ф., Харківська А.А., Бабакина О.О., Отрошко Т.В., Соловйова І.І. - Харків, 2011. - 369 с.
 24. Соловйова І.І. Педагогіка і психологія вищої школи. Методичний посібник для самостійної роботи докторів Ph.D. - Одеса, 2017. - 106 с.
 25. Сіньковська Т.В. Іміджелогія: Навчальний посібник Одеса: ОНМУ, 2003. - 25 с.
 26. Сіньковська Т.В. Політологія. Методичні рекомендації для студентів-заочників. - Одеса: ОНМУ, 2001. - 10 с.
 27. Сіньковська Т.В. Політологія. Методичні рекомендації для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2001. - 26 с.
 28. Сіньковська Т.В. Робочий зошит з іміджелогії. Практикум для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2003. - 24 с.
 29. Сіньковська Т. В. Політологія. Методичні рекомендації для студентів КБФ [спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології»]. - Одеса: ОНМУ, 2006. - 27 с.
 30. Сіньковська Т.В. Соціологія. Тести. Практикум для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 2004. - 30 с.
 31. Основи теорії і історії культури: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. М. Черниша, Л. В. Шеєнко, І. О. Хлистовою, Л. О. Миколюк. - Одеса: ОДМУ, 2000. - 153 с.
 32. Шеєнко Л. В. (Словник основних термінів з релігієзнавства. Випуски 1. Загальні поняття 2. Іудаїзм і християнство 3. Релігії Сходу). - Одеса: ОНМУ, 2003 - 2006.
 33. Шеєнко Л.В. Даосизм і конфуціанство: навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 42 с.
 34. Шеєнко Л. В. Три гілки християнства: навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2008. - 70 с.
 35. Шеєнко Л. В. Іслам: навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2013. – 59 с.
 36. Шеєнко Л. В. Методичні засади та критерії якості викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі. Методичний посібник для викладачів та аспірантів. - Одеса: ОНМУ, 2013. - 36 с
 37. Черниш О.М., Димова О.В., Сіренко О.М., Сіньковська Т.В. та ін. Хрестоматія з політології. Ч. 1. З часів Античності до Нового часу. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 151 с.
 38. Черниш О.М., Димова О.В., Сіренко О.М., Сіньковська Т.В. та ін. Хрестоматія з політології. Ч. 2. З Нового часу - до ХХ ст. - Одеса: ОНМУ, 2007. - 153 с.
 39. Черниш О.М., Димова О.В., Сіренко О.М., Сіньковська Т.В. та ін. Хрестоматія з політології. Ч. 3. Політична думка в Україні: з часів Київської Русі до ХХ ст. - Одеса: ОНМУ, 2008. - 174 с.
 40. Черниш О.М., Сіренко О.М. та ін. Політологія. Плани семінарських занять для всіх спеціальностей. - Одеса: ОНМУ, 1999. - 57 с.
 41. Черниш О.М., Сіренко О.М. та ін. Політологія. Практикум для всіх спеціальностей.- Одеса: ОНМУ, 2001. - 60 с.

Навчальна робота кафедри здійснюється відповідно до навчальних програм дисциплін, що викладаються на кафедрі, планом роботи кафедри, індивідуальними планами роботи викладачів.

На кафедрі вже багато років здійснює свою роботу центр духовної культури.

Кафедрою у 2004 році підготовлено та видано Навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України, Лист МОН №1/11-5373 від 25.12.2003 р.: Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. / За заг. ред. проф. Багрій-Шахматова Л.В. // О.: ОНМУ. – 2004. – 676 с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу кримінального права та розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, а також працівників судових і правоохоронних органів.

26 грудня 2012 року кафедрою проведено Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Проблеми правопорушень у транспортній сфері: науково-практичний аспект» за напрямами:

 • Перспективи розвитку законодавства щодо правопорушень на транспорті;
 • Злочини та адміністративні правопорушення на транспорті та їх протидія;
 • Провадження у справах про правопорушення на транспорті;
 • Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті;
 • Суб’єкти протидії правопорушень на транспорті та їх правовий статус.

Науково-дослідна робота на тему: "Адміністративні проступки на транспорті та особливості їх провадження" передбачає рекомендації і роз'яснення законодавства щодо поняття та класифікації адміністративних проступків на транспорті та особливостей їх провадження. Виділяється, що такі суттєві проступки, як порушення правил безпеки руху на залізничному, повітряному, морському, річковому транспорті та маломірних суднах, порушення правил пожежної безпеки на цих видах транспорту, самовільне використання з корисливою метою транспортних засобів, порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, порушення Правил охорони магістральних трубопроводів залишилися поза увагою законодавця щодо адміністративної відповідальності на загальних підставах. У зв'язку з цим, щодо деяких справ про адміністративні правопорушення, наприклад, в сфері безпеки дорожнього руху, пропонується запровадити спрощене провадження. За умови забезпечення законності в діяльності ДАІ та подолання корупційних виявів пропонується запровадити виконання стягнення у вигляді штрафу на місці вчинення правопорушення з видачею працівником ДАІ правопорушнику відповідної квитанції про сплату штрафу. Вбачається, що така практика забезпечить зручність правопорушнику в виконанні накладеного на нього стягнення та економію його часу.

За тематикою НДР проведено круглий стіл, оновлено навчальні та робочі програми. Матеріали НДР використовуються у викладанні дисциплін: Адміністративне право; Адміністративне процесуальне право, Адвокатура України; Кримінальне право; Кримінальний процес.

Наразі виконується тема НДР «Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності за правопорушення на транспорті». Метою дослідження є визначення поняття кримінальних правопорушень на транспорті та їх класифікація, а також дослідження проблемних аспектів кримінально-правової кваліфікації злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту та визначення проблеми кримінальної відповідальності за них.

У перші роки існування ОІІВТ кафедри іноземних мов не було. Викладання мов здійснювалося секціями англійської (керівник М.І. Бабич) і німецького (керівник О.Е. Могансон) мов.

Кафедра іноземних мов була створена у вересні 1934 року за керівництвом доцента М.І. Бабича, якого пізніше змінив старший викладач Г.М. Краснов, який завідував кафедрою до 1944 року. З 1952 по 1964 р. кафедрою керував старший викладач І.І. Бант. З 1964 р. більше чверті століття кафедру очолювала доцент Г.Т. Новикова. У ті роки на кафедрі працювали к.філол.н., Доценти В.С. Марцинкевич, Н.М. Лутпаева, М.С. Харківська, В.І. Тарасова, Є.П. Мельниченко, к.пед.н. доцент М.М. Носова. Працювали також десятки досвідчених старших викладачів: В.А. Зубковська, В.С. Кротова, Д.Є. Бєлік, Т.А. Арсентьева, Л.С. Савельєва, Л.В. Василенко, І.Л. Калустьян, М.П. Коваленко, Е.В. Нестеренко, Т.С. Палій.

У ті ж роки колектив кафедри багато працював над повсякденними проблемами навчання студентів всіх документів ОІІМФ англійської мови, використовуючи сучасні підручники, методичні розробки, ТСО, кіно і діафільми.

Кафедра розробляла такі великі загальнокафедральною теми як «Психологія основ навчання англійської мови», «Інтенсифікація методів навчання усного мовлення та спеціальної термінології» і д.р.

Все це сприяло вдосконаленню методів роботи в області володіння усним мовленням, практичними навичками письмового перекладу текстів і статей за фахом.

У 1989 році кафедру очолювала к.філол.н., Доцент М.С. Харківська. Даний період роботи кафедри пов'язаний з інтенсивним впровадженням у навчальний процес програмування і використання комп'ютерів для навчання англійської мови. Доцент М.С. Харківська багато працювала над складанням комп'ютерних програм навчання граматичному матеріалу, усного мовлення, загальної та спеціальної лексиці.

На кафедрі ведеться навчання студентів наступних дисциплін: англійська мова (базовий курс), ділова англійська мова, науковий англійська мова, німецька мова.

Викладачі кафедри ведуть безперервну роботу в області вдосконалення навчальних програм, посібників, методів навчання. Розробляються нові методи контролю знань, умінь і навичок. Кафедра займається розробкою теми «функціонування одиниць в германських мовах в спеціальних текстах» (особливості викладання германських мов в спеціальних ВНЗ).

З 2002 по 2010г.г. кафедрою завідувала к. політ.н., доцент А.В. Ніжельська, з 2010 по 2011 р обов'язки завідувача кафедри проф. С.В. Руденко. З грудня 2011 кафедра іноземних мов та українознавства реорганізуються шляхом їх навчання в кафедру українознавства і іноземні мови. Завідував кафедрою професор доктор історичних наук Н.І. Міхайлуца. З вересня 2013 року кафедра була перейменована в «Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни», з якої в лютому 2014 року було виділено кафедру професійна англійська мова під керівництвом кан.філол.н., Доцента С.С. Богуславського.

З вересня 2016 року завідувач кафедри та доцент кафедри кандидат філологічних наук Смаглій Валерія Михайлівна.


Завідуючий кафедрою «Професійна англійська мова»

Смаглій 
Валерія Михайлівна
 
кандидат філологічних наук, доцент

 

Режим роботи кафедри «Професійна англійська мова»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Професійна англійська мова»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ст. корп.

Телефон:

Сторінка 1 із 2

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх