Інститути та факультети

Menu

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Економіка" 
рівень - PhD

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Професійна англійська мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія та філософія науки
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія економічної науки
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління проектами та програмами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи наукових досліджень та планування експерименту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогіка та психологія вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Економічна теорія
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Економіка судноплавства
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка портового господарства
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Фінансовий менеджмент
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Математична економіка
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управлінський аналіз
+
+
немає потреби
+
+
+
Статистика для економістів
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління конкурентоспроможністю
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Економіко-математичне моделювання
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Контроллінг
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна безпека
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління діяльністю транспортно-логістичних систем
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології в науці та освіті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін
+
+
немає потреби
+
+
+
Охорона праці і цивільний захист
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічне і бізнес-моделювання
+
+
немає потреби
+
+
+
Морська торгівля
+
+
немає потреби
+
+
+
Підприємницька діяльність в морській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація біржової діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Стратегічний менеджмент і маркетинг
+
+
немає потреби
+
+
+
Безпека бізнесу
+
+
немає потреби
+
+
+
Інформаційні системи та технології в бізнесі
+
+
немає потреби
+
+
+
Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародний бізнес
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародний маркетинг
+
+
немає потреби
+
+
+
Морське страхування
+
+
немає потреби
+
+
+
Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
+
+
немає потреби
+
+
+
Оподаткування та валютно-фінансове забезпечення міжнародної торгівлі
+
+
немає потреби
+
+
+
Оціночна діяльність в морській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Правове регулювання в міжнародній торгівлі
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління розвитком організацій
+
+
немає потреби
+
+
+
Малий бізнес у морській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління якістю та конкурентоспроможністю
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація та здійснення процедур публічних закупівель
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Кафедра була утворена у 1973 р. на інженерно-економічному факультеті ОІІМФу і називалася «Організація праці і заробітної плати». У обсяг її роботи були включені економічні та фінансові дисципліни, такі як «Фінанси СРСР і іноземних країн», «Грошовий обіг і кредит», «Валютні розрахунки на морському транспорті», «Фінанси і кредит», «Організація праці» та ін. Кафедра була випускаючою по спеціальностях «Бухгалтерський облік» і «Фінанси і кредит». Першим завідувачем кафедри був талановитий організатор і вчений, ветеран Великої Вітчизняної війни, д.е.н., професор М.І.Збарський. Колектив кафедри складався з 7 професорів і доцентів. Один з яких к.е.н. доцент Ю.Н. Слєдньов працював деканом інженерно-економічного факультету (нині факультет економіки та управління) з 1985 по 1989 роки. Тривалий час на кафедрі працював Г. І. Шубартовський к.е.н., доцент (заступник декана, завідувач кафедрою), який потім перейшов до ОНЕУ і працює там проректором з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків.

В 1990 році було змінено назву кафедри на «Економіка праці, фінанси та облік». Поступово змінювалися дисципліни, які читали викладачі кафедри: у навчальних планах з’явилися такі сучасні предмети, як «Економічна діагностика», «Фінансовий менеджмент», «Аудит», «Контролінг», «Інвестиційна діяльність», «Податкова система» тощо. Це спричинило зміну назви кафедри; у 1998 р. її перейменовано на кафедру «Облік, фінанси та аудит». Протягом 1998–2001 рр. завідувачем кафедри був д. е. н., професор, академік Транспортної Академії України Н. Ф. Сердюк. У цей час на кафедрі працювали 3 професора, 5 доцентів, старші викладачі та асистенти.

Упродовж 2001–2008 рр. завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Якушенко В.Г., який був дійсним членом (академіком) Російської академії підприємництва, членом-кореспондентом Російської академії природознавчих наук, автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Член Спеціалізованих рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій Одеського національного морського та Одеського державного економічного університетів. Під його керівництвом працівники кафедри проводили внутрішній аудит Одеського національного морського університету.

З 2010 р. кафедру очолює д. е. н., професор Л. В. Ширяєва. У 1987 р. із відзнакою закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту за спеціальністю «Експлуатація водного транспорту», кваліфікація – інженер. Л.В. Кандидат економічних наук з 1995 року.

Л.В. Ширяєва захистила докторську дисертацію «Моделі відтворення парків обладнання в системі управління підприємством» 07 квітня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському національному морському університеті. Автор понад 95 наукових праць, монографій та навчальних посібників у тому числі з грифом МОНМСУ. Є членом-кореспондентом Транспортної Академії наук України. Під її керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації. Ширяєва Л.В. є членом Вченої ради ОНМУ, Вченої ради ФЕУ та Конференції трудового колективу ОНМУ.

Викладачі кафедри керують науково-дослідницькою роботою студентів. Результатом цієї роботи є друге місце, завойоване на республіканській олімпіаді з дисципліни “Фінанси” (керівник Чебанова Т.Є.) яка проводилась в Київському національному економічному університеті, 2 місце в командному заліку з дисципліни “Бухгалтерський облік” на республіканській олімпіаді в Київській Академії Управління (керівник Крисюк Л.М.).

Нині на кафедрі працює 9 викладачів, з яких 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних наук. Викладачі кафедри – к.е.н., доц. Чиж Л.П., к.е.н., доц. Вардіашвілі Н.Е., к.е.н., доц. Шумлянська О.І., к.е.н., доц. Хотєєва Н.В., к.е.н., доц. Крисюк Л.М., доц. Чебанова Т.Є., ст. викл. Онешко С.В., ст. викл. Корецька О.В.

У 2015 році кафедру було перейменовано в кафедру «Фінансово-економічна безпека, облік і аудит».

Завідуюча кафедрою Фінансово-економічна безпека, облік і аудит

Ширяева 
Людмила Володимирівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри Фінансово-економічна безпека, облік і аудит

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри Фінансово-економічна безпека, облік і аудит

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 510 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-30

За ініціативою кафедри «Менеджмент і маркетинг на морському транспорті» у періоді 2009-2015 рр. було організовано 6 міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми розвитку транспортної логістики» Інтер-ТРАНСЛОГ.

Кафедра організувала проведення Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Транспорт як фактор глобального розвитку» разом з Технологічним університетом Західної Померанії.

У травні 2015 р. кафедра разом з судноплавною компанією «Укрферрі» організувала міжнародну науково-практичну конференцію «Європейський вибір розвитку країн Чорноморського басейну та його вплив на поромні перевезення на Чорному морі».

З 2011 по 2014 рр. співробітники кафедри «Менеджмент і маркетинг на морському транспорті» брали участь у міжнародному проекті з акронімом “Log4Green”, що був однім з проектів ЄС у межах рамкової програми ЕС FP7 – REGIONS-CT-2011-287091-LOG4GREEN. Його повна назва така: «Розвиток транспортних кластерів і забезпечення умов впровадження стратегічного плану спільних дій щодо регіональної політики в шести регіонах».

В рамках проекту партнерами стали 12 університетів та організацій з Австрії, Німеччини, Бельгії, Франції та Туреччини.

Кафедра брала участь у проведенні 3 літніх шкіл під егідою Центрально-Європейської Ініціативи. Партнерами були Технологічний університет Західної Померанії (Щецин, Польща), Військово-морська академія ім. М. Вапцарова (Варна, Болгарія) та університет «Овідій» (Констанца, Румунія).

Наприкінці 2014 р. працівники кафедри брали участь у сумісному проекті разом з університетом Південного Міссурі (США) з підготовки спеціалістів з менеджменту і адміністрування за програмою цього університету з видачею студентам ОНМУ відповідного сертифікату, який дає їм право на працевлаштування у США.

Сторінка 3 із 4

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх