Інститути та факультети

Menu

Наукові розробки на кафедрі виконуються за наступною темою:

«Моделювання та оптимізація ресурсного забезпечення проектів створення та ефективного функціонування транспортних систем».

В рамках спільної операційної програми «Чорноморський басейн 2007-2013» співробітники кафедри приймали участь у Міжнародному проекті «Створення міжвузівського центру управління, оцінки та запобігання екологічним та технологічним ризикам на Чорному морі» та провели наступні роботи:

  • відкрито спеціалізацію «Управління ризиками» на базі спеціальності «Управління проектами»;
  • співробітник кафедри доц. Ковтун Т.А. приймала участь у семінарах, що проводилися у Інституті Чорного моря (Болгарія, Бургас, жовтень 2014р.) та Морському університеті Констанци (Румунія, Констанца, лютий 2014р.), де виступала з лекцією «Аналіз і класифікація аварійних морських подій», яка включена в спільний (український, болгарський та румунський) методичний посібник з управління екологічними та технічними ризиками на Чорному морі.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.

Під керівництвом Української асоціації управління проектами "УКРНЕТ" у 2013 р. члени кафедри прийняли участь у майстер-класі «Управління інноваційними проектами і програмами на основі системи знань Р2М», який проводився в ОНМУ при участі почесного професора ОНМУ доктора Хироши Танака (Японія) та Президента Української Асоціації Проектного Менеджменту, проф., д.т.н. Бушуєва С.Д., і отримали відповідні сертифікати.

Співробітниками кафедри (проф. Лапкіна І.О., доц. Бондар А.В., доц. Семенчук К.Л., ст.вик. Андрієвська В.О.,ст..вик. Прихно Ю.Є. ас. Брашовецька Г.І.) отримані авторські свідоцтва на твори.

На кафедрі регулярно працює фаховий науковий семінар «Проектний менеджмент у транспортних системах». В рамках семінару заслуховуються дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата наук та доктора наук.

На кафедрі за ініціативою ректора Інституту море господарства та підприємництва, доц. Яценка О.В. проводився конкурс кращих курсових проектів за дисциплінами «Дослідження операцій» та «Логістика», присвячених пам’яті видатного вченого-викладача, завідувача кафедри в момент її заснування, Громового Е.П., який здійснив значний внесок в розвиток кафедри і транспортної науки в цілому.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних освітніх проектах (Erasmus+)

Організація навчальної роботи здійснюється по 32 дисциплінах всіх форм навчання ННІ Морського бізнесу.

Вітаємо вас на сторінці кафедри «Управління логістичними системами та проектами» (УЛСтаП) Одеського національного морського університету.

Представлена інформація буде цікава для широкого кола відвідувачів: співробітників ВНЗа, колег-викладачів, студентів, абітурієнтів і їх батьків, а також для небайдужих випускників.

Кафедра УЛСтаП є випускаючою за наступною спеціальністю:

Менеджмент
(освітня програма: Управління проектами)
  • освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

магістр

та кафедрою фахової підготовки:
Транспортні технології (ТТ)
  • освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр

магістр

При кафедрі працює лабораторія «Управління проектами».

У своїй діяльності кафедра УЛСтаП керується стратегією партнерства викладачів і студентів у навчанні, участі в олімпіадах, конференціях, наукових пошуках.

У якості головної цінності на кафедрі УЛСтаП визнані знання. У нас є ресурси для нових освітніх і наукових ініціатив, які будуть інтригувати, надихати й змінювати відношення кожного студента до майбутньої професійної діяльності.

Ми відкриті до діалогу із зацікавленими особами, запрошуємо до співробітництва й до одержання вищої освіти по спеціальностях нашої кафедри!

З найкращими побажаннями, завідувач кафедри,
д.е.н., проф. Лапкіна Інна Олександрівна

 

Завідуюча кафедрою "Управління логістичними системами та проектами"

Лапкіна 
Інна Олександрівна
 

професор, доктор економічних наук

 

Режим роботи кафедри "Управління логістичними системами та проектами"

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 16.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Час прийому завідуючого кафедри "Управління логістичними системами та проектами"

понеділок, середа, п'ятниця: з 9.00 до 14.00

Контакти кафедри "Управління логістичними системами та проектами"

Адрес: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 305 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-13-49

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Економіка" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна безпека підприємства
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна діагностика
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічне і бізнес-моделювання
+
+
немає потреби
+
+
+
Проектне управління
+
+
немає потреби
+
+
+
Стратегічний менеджмент
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління потенціалом підприємства
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація діяльності сервісних підприємств морського транспорту
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація портового господарства
+
+
немає потреби
+
+
+
Сучасна економічна теорія
+
+
немає потреби
+
+
+
Цивільний захист та охорона праці в галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація діяльності судноплавних компаній
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація пасажирських перевезень
+
+
немає потреби
+
+
+
Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародне економічне право
+
+
немає потреби
+
+
+
Фінансовий менеджмент
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародні стандарти фінансової звітності
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління розвитком організацій
+
+
немає потреби
+
+
+
Судновий менеджмент і фрахтові операції
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Економіка" 
рівень - бакалавр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Англійська мова            

5. Інформаційне забезпечення

Сторінка 2 із 4

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх