Інститути та факультети

Menu

Підготовка офіцерського складу морських та річкових суден здійснюється за спеціальністю «Річковий та морський транспорт». В межах даної спеціальності передбачається навчання за освітніми програмами «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики», успішне виконання яких дозволить майбутнім фахівцям флоту, здобути необхідні компетенції судноводіїв, судномеханіків і електромеханіків.

Випускники мають можливість працювати на всіх видах морських та річкових суден. Знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть їм керувати будь-якими сучасними судновими транспортними засобами, системами і комплексами по всьому світу. Перед випускниками відкриваються широкі можливості у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні в вітчизняних і закордонних судноплавних компаніях.

Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання.

Під час навчання студенти проходять навчальну і виробничу плавальні практики на суднах торгівельного та пасажирського флоту, отримують можливість здобути робочі дипломи вахтових офіцерів.

Університет має практичні бази, на яких здійснюється закріплення здобутих під час навчання знань та вмінь, і практичних навичок.

Основні дисципліни, які вивчають бакалаври:

спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» 

  • Основи суднової енергетики
  • Виживання в екстремальних ситуаціях
  • Технологія використання робочих речовин
  • Технічна термодинаміка і теплопередача
  • Електротехніка
  • Електрообладнання суден
  • Суднові котельні установки
  • Суднові турбінні установки
  • Суднові допоміжні установки і системи
  • Суднові двигуни внутрішнього згоряння
  • Суднові піднімально-транспортні машини
  • Суднова холодильна техніка
  • Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів
  • Технічна експлуатація суднового електроенергетичного обладнання

спеціалізація «Судноводіння» 

  • Географія судноплавства та океанські шляхи світу
  • Навігація і лоція
  • Морехідна астрономія
  • Теорія, будова судна та рушії
  • Управління судном
  • Навігаційні інформаційні системи
  • Електронавігаційне обладнання
  • Судноводіння на морських і внутрішніх шляхах
  • Методи та засоби боротьби за живучість судна
  • Міжнародні морські угоди та конвенції
  • Забезпечення навігаційної безпеки плавання

спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» 

  • Теоретичні основи електротехніки
  • Суднова електроенергетика
  • Методи та засоби боротьби за живучість судна
  • Електричні машини
  • Електроніка і схемотехніка
  • Теорія електропривода
  • Суднові інформаційно-вимірювальні системи
  • Автоматизовані гребні електричні установки
  • Силова електроніка та перетворювальна техніка
  • Суднове високовольтне електрообладнання
  • Суднові автоматизовані електроприводи
  • Суднові технічні засоби навігації, зв’язку та сигналізації
  • Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання

Основні дисципліни, які вивчають магістри:

спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» 

  • Економіка судноплавства
  • Забезпечення морехідних якостей судна
  • Системи автоматичного управління судновими енергетичними установками
  • Технічна експлуатація суднових енергетичних установок
  • Управління режимами роботи суднових дизелів
  • Суднові електромашини і автоматизований електропривод
  • Управління операціями судна й турбота про людей на судні

спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики» 

  • Суднові мікропроцесорні системи
  • Експлуатація суднових електромеханічних установок і систем та несення безпечної вахти
  • Автоматизовані електроприводи спеціалізованих суднових установок
  • Організація технічної експлуатації електрообладнання і автоматики суден
  • Комплексна автоматизація суднових технічних засобів
  • Комбіновані електроенергетичні комплекси
  • Управління операціями судна й турбота про людей на судні

Випускники даної спеціальності можуть:

  • здійснювати експлуатацію суднових енергетичних установок на рівні управління
  • здійснювати технічне обслуговування і ремонт суднових енергетичних установок на рівні управління
  • здійснювати управління судновими технічними засобами
  • здійснювати експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики

Наші випускники працюють:

у судноплавних компаніях, на суднах морського та річкового флоту, у крюїнгових компаніях, у суднобудівельних та судноремонтних компаніях.

Навчально-науковий інститут морського флоту за спеціальністю "Річковий та морський транспорт" готує:

Бакалаврів (освітні програми "Судноводіння", "Експлуатація суднових енергетичних установок") 

Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 4 місяці.

Магістрів (освітні програми "Експлуатація суднових енергетичних установок", "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики")

Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 5 місяців.

 

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх